9 direkte Treffer gefunden für: Daten


50 indirekte Treffer gefunden für: Daten

Deutsch Türkisch
Daten ablegen veri saklamak
Daten abrufen veri çağırmak
Daten aktuell halten verileri güncel tutmak
Daten auf Diskette ablegen {v} verileri diske koymak
Daten auf Magnetband austauschen {v} manyetik şeritteki verileri değiştirmek
Daten aufarbeiten {v} verileri yeniden gözden geçirmek
Daten aufbereiten {v} verileri hazırlamak
Daten aufrufen dosya çağırmak
Daten aufzeichnen verileri kaydetmek
Daten austauschen dosyaları değiştirmek
Daten auswerten dosyaları değerlendirmek
Daten automatisch übertragen verileri otomatik olarak aktarmak
Daten bearbeiten dosyaları işleme almak
Daten beibehalten dosyaları saklamak
Daten eingeben {v} bilgi kaydetmek
Daten eingeben {v} veri kaydetmek
Daten einlesen {v} bilgi depolamak
Daten einlesen {v} bilgi yüklemek
Daten eintragen {v} veri kayıtlamak
Daten erfassen verileri kayda geçirmek
Daten erheben verileri toplamak
Daten freigeben dosyaları serbest bırakmak
Daten für die Statistik aufnehmen verileri istatistik için kaydetmek
Daten herbeiholen verileri tedarik etmek
Daten herunterladen verileri indirmek
Daten kodieren bilgileri kodlamak
Daten löschen vereri silmek
Daten manipulieren {v} verileri manupule etmek
Daten markieren {v} verileri işaretlemek
Daten nicht auf Datenträger schreiben verileri veri taşıyıcıya yüklemek
Daten papierlos versenden bilgileri kâğıt sız göndermek
Daten pflegen verileri yenilemek
daten rückladen verileri geri yüklemek
Daten sammeln verileri biriktirmek
Daten sehen verilere bakmak
Daten sichern verileri belleğe saklamak
Daten sicherstellen verileri emniyete almak
Daten und Hardware veriler ve teçhizatlar
Daten verarbeiten bilgi işlem yapmak
Daten verarbeitend bilgi işlem yapan
Daten verfügbar machen bilgileri hizmete sunmak
Daten verwalten verileri yönetmek
Daten vorlegen {v} verileri sunmak
Daten zerstören verileri bozmak
Daten zerstören verileri helak etmekk
Daten zerstören verileri yok etmek
Daten zerstören verileri ortadan kaldırmak
Daten zur Arbeitslosigkeit işsizlik verileri
Daten übermitteln verileri devretmek
Daten übertragen verileri aktarmak
0.002s