3 direkte Treffer gefunden für: bankalar


67 indirekte Treffer gefunden für: bankalar

Deutsch Türkisch
Abrechnung der Banken untereinander {sub} {f} bankaların kendi aralarında hesaplaşması
Abrechnungsverkehr unter den Banken {sub} {m} bankalararası karşılıklı borç ve alacakları hesaplama
Aktivgeschäfte der Banken {sub} {pl} bankaların aktif ticaretleri
Ansturm auf die Banken {sub} {m} bankalara hücum
Bank an Bank Kredit [Wirtschaft] bankalararası kredi
Bank der Banken {sub} {f} bankaların bankası
Bank zu Bank Ausleihungen bankalararası borçlanma
Bank zu Bank Kredit bankalararası kredi
der Bank-an-Bank-Kredit {sub} {m} bankalararası kredi
das Bankanleihekonsortium {sub} {n} bankalar istikraz konsorsiyumu
der Bankapparat {sub} {m} bankalar sistemi
die Bankaufsicht {sub} {f} bankaların devletçe denetlemesi
die Bankaufsichtsbehörde {sub} {f} bankalar murakabe komisyonu
der Bankbezirk {sub} {m} bankaların yoğunlukla bulunduğu bölge
die Bankenaufsicht {sub} {f} bankalar denetimi
das Bankenaufsichtsamt {sub} {n} bankalar denetim hizmet makamı
die Bankenaufsichtsbehörde {sub} {f} bankalar denetim resmi makamı
der Bankenfeiertag {sub} {m} bankalar tatili
die Bankenfusion {sub} {f} bankalar birleşmesi
das Bankengesetz {sub} {n} bankalar kanunu
die Bankengesetze {sub} {pl} bankalar kanunları
die Bankengruppe {sub} {f} bankalar grubu
die Bankenkette {sub} {f} bankalar zinciri
das Bankenkonsortium {sub} {n} bankalar konsorsiyumu
die Bankenkonzentration {sub} {f} bankalar yoğunluğu
das Bankenkonzern {sub} {n} bankalar holdingi
der Bankenkrach {sub} {m} bankalar kavgası
die Bankenmetropole {sub} {f} bankalar metropolü
das Bankennetz {sub} {n} bankalar şebekesi
das Bankenpfandrecht {sub} {n} bankalar rehin hakkı
der Bankenprivileg {sub} {m} bankalar imtiyazı
die Bankensoftware {sub} {f} bankalar için yazılım programı
die Bankenvereinigung {sub} {f} bankalar birliği
der Bankenverkehr {sub} {m} bankalar arası trafik
die Bankenviertel {sub} {f} bankalar bölgesi
der Bankenzusammenschluss {sub} {m} bankalar birleşmesi
der Bankfeiertag {sub} {m} bankaların kapalı olduğu gün
die Banksteuer {sub} {f} bankalar vergisi
Bearbeitung durch Banken {sub} {f} bankalar tarafından işleme alma
bei Banken bankalarda
bei den Banken bankalarda
das Clearing {sub} {n} bankalararası hesaplaşma
das Clearing {sub} {n} bankalararası takas
das Clearingabkommen {sub} {n} bankalararası takasta uyuşmazlık
Eigenkapitalquote der Kreditinstitute {sub} {f} bankaların özsermaye oranı
Firmenkundengeschäft der Banken {sub} {n} bankaların firma müşterisi işi
für Banken verfügbar bankalar için hazır
Geldbewegungen zwischen Banken bankalararası flotasyonlar
Geldsätze unter Banken bankalararası para hadleri
gesetzliche Mindestreserven der Banken {sub} {pl} bankaların yasal asgari rezervleri
gewohnte Verfahrensweise bei Banken bankalarda alışılmış metot
die Aktienbanken {sub} {pl} anonim şirket halinde bankalar
angeschlagene Banken {sub} {pl} ekonomik açıdan yıpranmış bankalar
ausländische Banken {sub} {pl} yabancı bankalar
die Bieterbanken {sub} {pl} teklif eden bankalar
führende Banken {sub} {pl} ileri gelen bankalar
die Geschäftsbanken {sub} {pl} ticari bankalar
die Großbanken {sub} {pl} büyük bankalar
die Handelsbanken {sub} {pl} ticari bankalar
die Hausbanken {sub} {pl} işletme içi bankalar
die Kreditbanken {sub} {pl} kredi veren bankalar
die Privatbanken {sub} {pl} özel bankalar
die Regionalbanken {sub} {pl} bölgesel bankalar
die Spezialbanken {sub} {pl} hususi bankalar
die Universalbanken {sub} {pl} çok yönlü bankalar
vermittelnde Banken {sub} {pl} aracı bankalar
zentral gelegene Banken {sub} {pl} merkezde olan bankalar
0.003s