4 direkte Treffer gefunden für: ameliyat


50 indirekte Treffer gefunden für: ameliyat

Deutsch Türkisch
das Acetylcholinchlorid {sub} {n} ameliyatla genişlemiş gözbebeğini daraltma ilacı
der Adhäsionsileus {sub} {m} ameliyattan sonra bağırsak kapanması
amputieren {v} ameliyatla bir organı kesmek
amputieren {v} ameliyatla bir uzvu kesmek
Angina postoperativa {sub} {m} ameliyat sonrası boğaz iltihabı
der Ausnüchterungsraum {sub} {m} ameliyat hastanın narkozun etkisinden kurtulması için beklediği oda
der Autoklav {sub} {m} [Med.] ameliyat aletlerini mikropsuzlaştırmak için basınçlı kazan
Eine Operation ist notwendig ameliyat gerekli
die Eingriffsmöglichkeit {sub} {f} ameliyat olasılığı
die Fensterungsoperation {sub} {f} [Fenestration] ameliyat anında organa ulaşımı sağlama
die Herzklappenfensterung {sub} {f} ameliyat anında kalp kapakçığına ulaşımı sağlama
die Hodenentfernung {sub} {f} ameliyatla haya alma
inoperabel [Med.] ameliyat edilemez
inoperabel [Med.] ameliyatı mümkün olmayan
die Inzision {sub} {f} ameliyat müdahale
die Inzisionsstelle {sub} {f} ameliyat müdahale yeri
die Kardioplegie {sub} {f} [künstliche Ruhigstellung des Herzens für Herzoperationen] ameliyat esnasında kalp atışlarını suni olarak durdurma
die Kardiotomie {sub} {f} [Operative Öffnung des Herzens] ameliyatla kalbi açma
die Kieferresektion {sub} {f} ameliyatla çene alınması
Kosten für operative Eingriffe {sub} {pl} ameliyat maliyeti
die Laryngostomie {sub} {f} ameliyatla gırtlak fistülü yerleştirme
die Laryngotomie {sub} {f} [operatives Öffnen des Kehlkopfs, Kehlkopfschnitt] ameliyatla gırtlağı açma
die Lungenteilresektion {sub} {f} ameliyatla akciğerin bir parçasını alma
man hat ihn in den Operationssaal gebracht ameliyathaneye götürüldü
die Mastektomie {sub} {f} ameliyatla memenin alınması
die Milzentfernung {sub} {f} ameliyatla dalağı alma
die Myektomie {sub} {f} ameliyatla kas alınması
nach der Operation ameliyattan sonra
die Nephroureterektomie {sub} {f} [operative Entfernung von Niere und Harnleiter] med. ameliyatla böbrek ve idrar borusunun alınması
nicht operierbar {adj} ameliyat edilemez
nicht zu operieren ameliyat edilemez
Nierenentfernung durch die Bauchhöhle ameliyatla karından böbrek alma
der OP {sub} {m} [Abkürzung von Operationssaal] ameliyathane
die Op-Art {sub} {f} ameliyat türü
die OP-Handschuhe {sub} {pl} ameliyat eldivenleri
der OP-Kittel {sub} {m} ameliyat önlüğü
die OP-Kleidung {sub} {f} ameliyat giysisi
der OP-Pfleger {sub} {m} ameliyat hademesi
der OP-Raum {sub} {m} ameliyat odası
der OP-Saal {sub} {m} ameliyat salonu
die OP-Schwester {sub} {f} ameliyat hemşiresi
der OP-Tisch {sub} {m} ameliyat masası
die OP-Uhr {sub} {f} ameliyat saati
operabel {adj} [Med.] ameliyatı mümkün
operabel ameliyat edilebilir
operabel ameliyat edilince iyileşme şansı olan
die Operationen {sub} {pl} [Med.] ameliyatlar
der Operationshandschuh {sub} {m} ameliyat eldiveni
die Operationshandschuhe {sub} {pl} ameliyat eldivenleri
das Operationshemd {sub} {n} ameliyat gömleği
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu