4 direkte Treffer gefunden für: aktivieren


34 indirekte Treffer gefunden für: aktivieren

Deutsch Türkisch
Aktivieren als …olarak aktifleştirmek
Aktivieren Sie diese Option bu şeçeneği aktifleştirin
Aktivieren von Großbuchstaben {sub} {n} büyük harfleri aktifleştrimek
aktivierend {adj} aktifleştiren
aktivierend {adj} etkinleştiren
aktivierende Pflege {sub} {f} aktifleştirici bakım
aktivierende Pflege {sub} {f} etkinleştirici bakım
aktivierendes Mittel {sub} {n} aktifleştirici madde
Achse deaktivieren aksı iptal etmek
alle aktivieren hepsini aktifleştirmek
Bearbeitung aktivieren {v} işlemi aktifleştirmek
deaktivieren {v} devre dışı bırakmak
deaktivieren {v} işlem dışı bırakmak
deaktivieren {v} kapatmak
desaktivieren {v} aktiviteyi durdurmak
desaktivieren {v} etkinlik gidermek
ein Konto wieder aktivieren {v} hesabı tekrar aktifleştirmek
eine Anlage aktivieren {v} tesisi aktif hale getirmek
entaktivieren {v} faaliyetini durdurmak
Fenster aktivieren {v} [Computerbildschirm] pencereyi aktifleştirmek
Frequenzstabilisierung aktivieren {v} frekans sabitliğini aktifleştirmek
Gewinne aktivieren {v} kârları aktifleştirmek
Handbedienung aktivieren {v} elle çalıştırmayı aktif yapmak
inaktivieren {v} aktiviteyi durdurmak
inaktivieren {v} emekliye ayırmak
inaktivieren {v} etkinsizleştirmek
inaktivieren {v} etkisizlendirmek
inaktivieren {v} etkisizleştirmek
inaktivieren {v} tesirsizlendirmek
Kauflust aktivieren {v} satın alma hevesini aktive etmek
Kennwort deaktivieren {v} rumuzu deaktive etmek
Kennwortschutz aktivieren {v} şifre koruma aktivasyonu
manuelles Deaktivieren {sub} {n} el ile deaktive etme
Negativdarstellung aktivieren {v} siyah beyaz görüntüyü aktive etmek
0.002s