6 direkte Treffer gefunden für: elle


50 indirekte Treffer gefunden für: elle

Deutsch Türkisch
Abdeckung des manuellen Papiereinzugs {sub} {f} elle kâğıt verici kapağı
abgreifen {v} [griff ab, hat abgegriffen] elleye elleye eskitmek
abtasten von Hand {v} elle taramak
Abtretung eines unkörperlichen Gegenstands {sub} {f} elle tutulmayan bir şeydeki hakkından vazgeçme
die Akrocyanosis {sub} {f} ellerde kronik soğuk hasarı
an Händen und Füßen fesseln {v} ellerini ayaklarını bağlamak
an Händen und Füßen gefesselt ellerini ayaklarını bağlı
anfassbar {adj} elle tutulabilir
anfassen {v} [fasste an, hat angefasst] ellemek
anfühlen {v} [fühlte an, hat angefühlt] elle dokkunmak
anfühlen {v} [fühlte an, hat angefühlt] elle temas etmek
anlangen {v} [langte an, hat angelangt: anfassen] ellemek
die Aufspannung {sub} {f} elle tespit etme
Aus freier Hand biegen {v} elle bükme
aussuchen {v} [suchte aus, hat ausgesucht] ellemek
aussuchen {v} [suchte aus, hat ausgesucht] elleyerek yoklamak
befassen {v} [befasste, hat befasst] elle tutmak
befassen {v} [befasste, hat befasst] elle yoklamak
befingern {v} [befingerte, hat befingert] elle dokunmak
befingern {v} [befingerte, hat befingert] ellemek
befummeln {v} [befummelte, hat befummelt] elle tutmak
befummeln {v} [befummelte, hat befummelt] elle yoklamak
befummeln {v} [befummelte, hat befummelt] ellemek
befühlen {v} [befühlte, hat befühlt] elle tutmak
befühlen {v} [befühlte, hat befühlt] elle yoklamak
befühlen {v} [befühlte, hat befühlt] ellemek
begrabschen {v} [begraste, hat begrast] ellemek
berühren {v} [berührte, habe berührt] ellemek
betasten {v} [betastete, habe betastet] elle dokunmak
betasten {v} [betastete, habe betastet] elle yoklamak
betasten {v} [betastete, habe betastet] ellemek
die Betastung {sub} {f} elle dokunma
betatschen {v} [bettschte, hat betatscht] ellemek
betatschen {v} [ugs.: sexuell] elle sarkıntılık yapmak
beuteln {v} [beutelte, hat gebeutelt] ellemek
Bilderbuch {adj} elle yapılmış kadar güzel
bildschön {adj} elle çizilmiş kadar güzel
Blasen an den Händen ellerdeki kabarcıklar
der Blockdruck {sub} {m} elle yapılan baskı
das Brusttrommeln {sub} {n} [Imponiergehabe bei Affen] elleriyle göğsüne vurma
der Chirotherapeut {sub} {m} [Med.] elle terapi yapan kişi
Deichselstapler, handgeführter- {sub} {m} elle kontrollu yüksek kaldırma yığıcısı
die Hände falten ellerini kavuşturmak
durch Heben der Hände elleri kaldırarak
Dynamo für Handantrieb {sub} {m} elle çalıştırılan dinamo
die Effleurage {sub} {f} eller ile sıvazlama şeklinde yapılan masaj
eigenhändig {adj} elleriyle
einen Kopfstand machen ellerinin üstünde durmak
Eingabe von Hand elle kayıt
einwalken {v} elle sıvamak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu