5 direkte Treffer gefunden für: Umwelt


50 indirekte Treffer gefunden für: Umwelt

Deutsch Türkisch
Umwelt, bedrohte- {sub} {f} tehlikede olan doğa
Umwelt, geschädigte- {sub} {f} hasarlı doğa
Umwelt, geschützte- {sub} {f} korunan doğa
Umwelt, kontaminierte- {sub} {f} kirletilmiş doğa
das Umwelt-Audit {sub} {n} ökolojik inceleme
das Umwelt-Management-System {sub} {n} çevre yönetim sistemi
die Umweltabgabe {sub} {f} çevre koruma vergisi
die Umweltagentur {sub} {f} çevre ajentası
der Umweltaktivist {sub} {m} çevre aktivisti
die Umweltaktivistin {sub} {f} [weiblich] bayan çevre aktivisti
die Umweltaktivität {sub} {f} çevre aktivitesi
das Umweltamt {sub} {n} resmi çevre bürosu
die Umweltanalyse {sub} {f} çevre analizi
die Umweltanalytik {sub} {f} çevre mantıksal analizi
die Umweltanforderungen {sub} {pl} çevre gereksinimleri
die Umweltangelegenheit {sub} {f} doğa meselelsi
die Umweltangelegenheiten {sub} {pl} doğa meseleleri
der Umweltaspekt {sub} {m} doğayı ilgilendiren yön
die Umweltaspekte {sub} {pl} doğayı ilgilendiren yönler
die Umweltaufgaben {sub} {pl} doğa ödevleri
die Umweltauflage {sub} {f} çevre koruma düzenlemesi
die Umweltauflagen {sub} {pl} çevre koruma düzenlemeleri
die Umweltaufsicht {sub} {f} çevre gözetimi
die Umweltausgaben {sub} {pl} çevre masrafları
die Umweltausgleichsabgabe {sub} {f} doğa dengelerini koruma harcı
die Umweltauswirkung {sub} {f} doğa etkisi
die Umweltbeanspruchung {sub} {f} çevre zorlaması
der Umweltbeauftragter {sub} {m} çevre müfettişi
umweltbedingt {adj} doğal çevre koşullarına bağlı
umweltbedingt {adj} doğal çevreye bağlı
umweltbedingt çevre nedeniyle
umweltbedingte Krankheit {sub} {f} doğal çevreye bağlı hastalık
die Umweltbedingungen {sub} {pl} çevre şartları
die Umweltbedrohung {sub} {f} çevre tehdidi
die Umweltbeeinträchtigung {sub} {f} çevre zedelemesi
die Umweltbehörde {sub} {f} çevre makamı
die Umweltbelange {sub} {pl} çevre konuları
umweltbelastend {adj} çevreyi kirleten
die Umweltbelastung {sub} {f} çevre hasarı
die Umweltbelastung {sub} {f} çevreyi kirletme
Umweltbelastung durch Wärme {sub} {f} ısının çevre zararı
die Umweltbelästigung {sub} {f} çevreye zarar verme
die Umweltbeobachtung {sub} {f} çevre gözlemi
der Umweltberater {sub} {m} çevre danışmanı
die Umweltberatung {sub} {f} çevre danışması
die Umweltberatung {sub} {f} çevre görüşmesi
die Umweltberatung {sub} {f} çevre istişaresi
der Umweltbereich {sub} {m} çevre sahası
die Umweltbereiche {sub} {pl} çevre sahaları
der Umweltbericht {sub} {m} çevre raporu
0.002s