1 direkte Treffer gefunden für: gazlar

Deutsch Türkisch
die Gase {sub} {pl} gazlar

36 indirekte Treffer gefunden für: gazlar

Deutsch Türkisch
Absorption von Gasen {sub} {f} gazların emilmesi
Anlage zur Verflüssigung von Gasen {sub} {f} gazları mayileştirme tesisi
Diffusion von Gas {sub} {f} gazların difüzyonu
Durchlässigkeit für Gase {sub} {f} gazların geçirgeniği
Expansion von Gasen {sub} {f} gazların genleşmesi
die Gasbestandteile {sub} {pl} gazların bileşimi
isothermer Gasstrom {sub} {m} gazların izotermal akışı
periodischer Gassstrom {sub} {m} gazların periyodik akışı
Reibung von Gasen {sub} {f} gazların sürtünmesi
Verflüssigung von Gasen {sub} {f} gazların mavileşmesi
die Abgase {sub} {pl} atık gazlar
Abgase im Fuchskanal {sub} {pl} bacanın gazlı duman kanalındaki atık gazlar
die Autoabgase {sub} {f} oto egzozundan çıkan gazlar
betäubende Gase {sub} {pl} bayıltan gazlar
die Bombengase {sub} {pl} çelik tüpler içine doldurulmuş gazlar
die Edelgase {sub} {pl} asal gazlar
die Edelgase {sub} {pl} kimyasal bileşik oluşturmayan gazlar
erstickende Gase {sub} {pl} boğucu gazlar
die Erstickungsgase {sub} {pl} boğucu gazlar
die Fluorchlorkohlenwasserstoffe {sub} {pl} [FCKW] havanın ihtiva ettiği gazlar
Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der Umwelt havada bulunan gazlar
die Flüssiggase {sub} {pl} sıvı gazlar
inaktive Gase {sub} {pl} pasif gazlar
die Industrieabgase {sub} {pl} atık sanayi gazlar
die Klammen {sub} {pl} dar boğazlar
klimaschädliche Gase {sub} {pl} iklime zararlı gazlar
medizinische Gase {sub} {pl} tıbbi gazlar
die Meerengen {sub} {pl} boğazlar
die Rauchgase {sub} {pl} yanmadan sonra etrafa yayılan gazlar
reinste Gase {sub} {pl} en saf gazlar
die Schutzgase {sub} {pl} koruyucu gazlar
die Schwätzer {sub} {pl} boşboğazlar
schädliche Abgase {sub} {pl} zararlı atık gazlar
schädliche Gase {sub} {pl} zararlı gazlar
die Sondergase {sub} {pl} özel gazlar
die Spaltgase {sub} {pl} kaçık gazlar
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu