19 direkte Treffer gefunden für: etki


77 indirekte Treffer gefunden für: etki

Deutsch Türkisch
abebben {v} [ebbte ab, ist abgeebbt] etkisini kaybetmek
abgeebbt {adj} etkisini kaybetmiş
abgemildert etkisi azaltılmış
abgetötete Virusvakzine etkisiz hale getirilmiş virüs aşısı
abmildern {v} etkisini azaltmak
affektiv {adj} etkili
affektive Betreuung {sub} {f} etkili ilgilenme
die Affizierbarkeit {sub} {f} etki edebilme
affizieren {v} etki etmek
affiziert etkili
das Agens {sub} {n} [bildungssprachlich] etkin varlık veya prensip
der Aktionsradius {sub} {m} etki alanı
aktiv {adj} etkin
aktiv etkin
aktiv sein {v} etkimek
aktiv sein {v} etkin olmak
aktive Leitung {sub} {f} etkin hat
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili alan
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili yüzey
aktive Schule etkin okul
aktive Schule {sub} {f} etkin okul
aktive Seite {sub} {f} etkin sayfa
aktive Sicherheitseinrichtung {sub} {f} etkin emniyet tertibatı
aktive Sicherung {sub} {f} etkin emniyet
aktive Substanz {sub} {f} etkin madde
aktive Synchronisierungssignale {sub} {pl} etkin senkronlama sinyali
aktive Überwachung {sub} {f} etkin kontrol
aktiver Unterricht etkin öğretim
aktiver Unterricht {sub} {m} etkin öğretim
aktiver Zustand {sub} {m} etkin durum
aktives Bevölkerungswachstum {sub} {n} etkin nüfus artışı
aktives Lernen {sub} {n} etkin öğrenme
aktivieren {v} [aktivierte, hat aktiviert] etkinleştirmek
aktivierend {adj} etkinleştiren
aktivierende Pflege {sub} {f} etkinleştirici bakım
aktiviert etkinleştirilmiş
die Aktivierung {sub} {f} etkinleştirme
die Aktivierungen {sub} {pl} etkinleştirmeler
das Aktivismus {sub} {n} etkincilik
die Aktivität {sub} {f} etkinlik
das Aktivitätsaufbau {sub} {n} etkinleşme alıştırması
der Aktivitätsbericht {sub} {m} etkinlik raporu
das Aktivitätsprogramm {sub} {n} etkinlik programı
der Aktivitätsraum {sub} {m} etkinlik odası
die Aktivitätssteigerung {sub} {f} etkinlik artışı
die Aktivitätstherapie {sub} {f} etkinlik sağaltımı
die Aktivitätstherapie {sub} {f} etkinlik tedavisi
als unwirksam erwiesen etkisizliği ortaya çıktı
an Einfluss gewinnen etkisi artmak
an Einfluss verlieren etkisi azalmak
anfangen zu wirken {v} [Drogen] etkisini göstermeğe başlamak
abgeklemmte Wirkung {sub} {f} bağlanarak kesilen etki
abklingender Effekt {sub} {m} azalan etki
abschreckende Wirkung caydırıcı etki
abschreckende Wirkung {sub} {f} yıldırıcı etki
die Abschreckungswirkung {sub} {f} caydırıcı etki
das Aktionspotential {sub} {n} potansiyel etki
akute Wirkung {sub} {f} aniden etki
allergene Wirkung {sub} {f} allerjen etki
allergische Wirkung {sub} {f} allerjik etki
allgemein anerkannte Macht {sub} {f} genelde kabul edilmiş yetki
die Allzuständigkeit {sub} {f} genel yetki
die Amtsgewalt {sub} {f} resmi yetki
die Amtsgewalt {sub} {f} yetki
das Anaphrodisiak {sub} {n} cinsel şevki diderici etki
Ansammlung der Macht {sub} {f} yetki
der Anspruch {sub} {m} yetki
antitumorale Wirkung {sub} {f} tümöre karşı etki
antivirale Wirkung {sub} {f} virüse karşı etki
ausdrücklich erteilt Vollmacht {sub} {f} kesin verilen yetki
ausdrückliche Vollmacht {sub} {f} kesin yetki
ausländischer Einfluss {sub} {m} yabancı etki
der Ausschlag {sub} {m} kötü etki
Auswirkung in Zahlen {sub} {f} sayılarla etki
die Autorisation {sub} {f} yetki
die Autorität {sub} {f} yetki
die Außenvollmacht {sub} {f} dış yetki
0.003s