19 direkte Treffer gefunden für: etki


50 indirekte Treffer gefunden für: etki

Deutsch Türkisch
abebben {v} [ebbte ab, ist abgeebbt] etkisini kaybetmek
abgeebbt {adj} etkisini kaybetmiş
abgemildert etkisi azaltılmış
abgetötete Virusvakzine etkisiz hale getirilmiş virüs aşısı
abmildern {v} etkisini azaltmak
affektiv {adj} etkili
affektive Betreuung {sub} {f} etkili ilgilenme
die Affizierbarkeit {sub} {f} etki edebilme
affizieren {v} etki etmek
affiziert etkili
das Agens {sub} {n} [bildungssprachlich] etkin varlık veya prensip
der Aktionsradius {sub} {m} etki alanı
aktiv {adj} etkin
aktiv etkin
aktiv sein {v} etkimek
aktiv sein {v} etkin olmak
aktive Leitung {sub} {f} etkin hat
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili alan
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili yüzey
aktive Schule etkin okul
aktive Schule {sub} {f} etkin okul
aktive Seite {sub} {f} etkin sayfa
aktive Sicherheitseinrichtung {sub} {f} etkin emniyet tertibatı
Aktive Sicherung {sub} {f} etkin emniyet
aktive Substanz {sub} {f} etkin madde
Aktive Synchronisierungssignale {sub} {pl} etkin senkronlama sinyali
aktive Überwachung {sub} {f} etkin kontrol
aktiver Unterricht etkin öğretim
aktiver Unterricht {sub} {m} etkin öğretim
aktiver Zustand {sub} {m} etkin durum
aktives Bevölkerungswachstum {sub} {n} etkin nüfus artışı
aktives Lernen {sub} {n} etkin öğrenme
aktivieren {v} [aktivierte, hat aktiviert] etkinleştirmek
aktivierend {adj} etkinleştiren
aktivierende Pflege {sub} {f} etkinleştirici bakım
aktiviert etkinleştirilmiş
die Aktivierung {sub} {f} etkinleştirme
die Aktivierungen {sub} {pl} etkinleştirmeler
das Aktivismus {sub} {n} etkincilik
die Aktivität {sub} {f} etkinlik
das Aktivitätsaufbau {sub} {n} etkinleşme alıştırması
der Aktivitätsbericht {sub} {m} etkinlik raporu
das Aktivitätsprogramm {sub} {n} etkinlik programı
der Aktivitätsraum {sub} {m} etkinlik odası
die Aktivitätssteigerung {sub} {f} etkinlik artışı
die Aktivitätstherapie {sub} {f} etkinlik sağaltımı
die Aktivitätstherapie {sub} {f} etkinlik tedavisi
als unwirksam erwiesen etkisizliği ortaya çıktı
an Einfluss gewinnen etkisi artmak
an Einfluss verlieren etkisi azalmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu