1 direkte Treffer gefunden für: Kredite

Deutsch Türkisch
die Kredite {sub} {pl} krediler

63 indirekte Treffer gefunden für: Kredite

Deutsch Türkisch
Beurteilung der Kreditfähigkeit {sub} {f} kreditebilitesini değerlendirme
Kredite an die gewerbliche Wirtschaft [Wirtschaft] ticari krediler
Kredite an junge Unternehmen yeni girişim kredileri
Kredite auf Treu und Glauben {sub} {pl} güvene bağlı krediler
Kredite bereitstellen {sub} {f} kredi sunmak
Kredite erleichtern {v} kredileri kolaylaştırmak
Kredite finanzieren {v} kredileri finanse etmek
Kredite für Auslandsinvestitionen {sub} {pl} dış ülke yatırımları için krediler
Kredite für Kleinunternehmen {sub} {pl} küçük işletmeler için krediler
Kredite in Anspruch nehmen {v} kredi almak
Kredite neu strukturiert {sub} {pl} yeni yapılandırılmış krediler
Kredite ohne Sicherheit {sub} {pl} güvencesiz krediler
Kredite sperren {v} kredileri kısmak
Kredite stoppen {v} kredileri durdurmak
Kredite vergeben {v} kredileri vermek
Kredite verteuern {v} kredileri vergilendirmek
Kredite zuteilen {v} kredileri taksim etmek
der Krediteckzins {sub} {m} kredi ana faizi
das Krediteinlagen-Verhältnis {sub} {n} kredi-mevduat oranı
die Krediteinrichtungen {sub} {pl} kredi kuruluşları
die Krediteinräumung {sub} {f} kredi açma
der Krediteinsatz {sub} {m} kredi miktarı
die Krediteinschränkung {sub} {f} kredi sınırlaması
die Krediteinschränkungen {sub} {pl} kredi sınırlamaları
die Krediteinschätzung {sub} {f} kredi ödeme yeteneğini değerleme
der Kreditempfänger {sub} {m} borçlanan
der Kreditempfänger {sub} {m} kredi alan
das Kreditengagement {sub} {n} kredi taahhüdü
die Krediterhöhung {sub} {f} kredi artırma
die Krediterleichterung {sub} {f} kredi kolaylığı
die Krediterleichterungen {sub} {pl} kredi kolaylıkları
die Krediterleichterungspolitik {sub} {f} kredi kolaylığı politikası
kreditersetzendes Wertpapier {sub} {n} kredi karşılığı hisse senedi
die Krediterweiterung {sub} {f} kredi genişletme
die Krediteröffnung {sub} {f} kredi açma
die Kreditexpansion {sub} {f} kredilerin genişlemesi
die Kreditexpansion {sub} {f} kredilerin çoğalması
aktuelle Abonnements und Kredite {sub} {pl} şimdiki, mevcut, aktüel aboneler ve krediler
die Auslandskredite {sub} {pl} dış krediler
ausstehende Kredite {sub} {pl} tahsil edilmemiş krediler
die Bankkredite {sub} {pl} banka kredileri
bedingte Kredite {sub} {pl} şartlı krediler
bewilligte Kredite {sub} {pl} onaylanan krediler
die Buchkredite {sub} {pl} açık kredi
die Buchkredite {sub} {pl} cari hesap kredisi
die Budgetkredite {sub} {pl} tahsisat
die Budgetkredite {sub} {pl} ödenek
die Devisenkredite {sub} {pl} döviz kredileri
eingeräumte Kredite {sub} {pl} münasip görülmüş krediler
Kapitalbeschaffung erfolgt durch Kredite {sub} {f} krediyle sermaye temini
die Kassenkredite {sub} {pl} kasa kredileri
die Kommunalkredite {sub} {pl} belediye kredileri
Konditionen für kurzfristige Kredite kısa vadeli krediler için koşullar
kurzfristige Buchkredite {sub} {pl} kısa vadeli kitap kredileri
die Käuferkredite {sub} {pl} satın alma kredileri
Leiter der Abteilung Firmenkundenkredite {sub} {m} firma müşterileri bölümü şefi
die Lombardkredite {sub} {pl} teminatlı krediler
längerfristige Kredite {sub} {pl} uzun süreli krediler
die Mehrfachkredite {sub} {pl} defalarca kredi
mit Haftung der Bank gewährte Kredite banka vekâleti ile verilen kredilerle
die Privatkredite {sub} {pl} şahsi krediler
die Problemkredite {sub} {pl} sorunlu krediler
die Roll-over-Kredite {sub} {pl} faiz oranı aktüel duruma göre değişen krediler
0.003s