7 direkte Treffer gefunden für: Fahrzeug


50 indirekte Treffer gefunden für: Fahrzeug

Deutsch Türkisch
Fahrzeug ausgereifter Konstruktion {sub} {n} tasarımı oturmuş taşıt
Fahrzeug der Mittelklasse {sub} {n} orta sınıf taşıt
Fahrzeug der oberen Mittelklasse üst orta sınıf taşıt
Fahrzeug der Oberklasse {sub} {f} üst sınıf taşıt
Fahrzeug drehen taşıtı döndürmek
Fahrzeug fortentwickelter Konstruktion {sub} {n} ileri düzey tasarımlı taşıt
Fahrzeug führen {v} taşıt kullanmak
Fahrzeug im Pendelverkehr {sub} {n} mekik trafikte taşıt
Fahrzeug mit Anhänger {sub} {n} römorklu taşıt
Fahrzeug mit Linearmotor {sub} {n} lineer adım motorlu taşıt
Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb {sub} {n} hidrojen tahrikli taşıt
Fahrzeug mit Überlänge {sub} {n} uzun araç
Fahrzeug- taşıt-
die Fahrzeugabgase {sub} {pl} araba atık gazları
der Fahrzeugabstand {sub} {m} taşıt mesafesi
das Fahrzeugaggregat {sub} {n} taşıt takımı
das Fahrzeugalarmsystem {sub} {n} taşıt alarm sistemi
die Fahrzeugart {sub} {f} taşıt tipi
der Fahrzeugaufbau {sub} {m} taşıt üst yapısı
die Fahrzeugaufbauten {sub} {pl} taşıt üst yapıları
das Fahrzeugausbesserungsgleis {sub} {n} tamir yolu
der Fahrzeugaußenbereich {sub} {m} taşıt dış kısmı
die Fahrzeugbatterie {sub} {f} taşıt bataryası
der Fahrzeugbau {sub} {m} otomotiv sanayii
der Fahrzeugbau {sub} {m} taşıt yapımı
der Fahrzeugbau {sub} {m} vasıta inşası
der Fahrzeugbauer {sub} {m} taşıt yapımcısı
der Fahrzeugbesitzer {sub} {m} taşıt sahibi
die Fahrzeugbesitzerin {sub} {f} [weiblich] taşıt sahibi
der Fahrzeugbestand {sub} {m} taşıt mevcudiyeti
fahrzeugbezogen {adj} taşıtla ilgili
der Fahrzeugboden {sub} {m} taşıt tabanı
der Fahrzeugbrand {sub} {m} taşıt yangını
die Fahrzeugbreite {sub} {f} taşıt genişliği
der Fahrzeugbrief {sub} {m} taşıt ruhsatnamesi
das Fahrzeugchassis {sub} {n} taşıt şasisi
die Fahrzeugdynamik {sub} {f} taşıt dinamiği
die Fahrzeuge {sub} {pl} taşıtlar {sub} {pl}
die Fahrzeuge {sub} {pl} otomobiller
Fahrzeuge bis 3.5 t [kurz: Tonnen] 3,5 tona kadar taşıtlar
Fahrzeuge modernisieren taşıtları modernize etmek
fahrzeugeigen {adj} taşıta ait
das Fahrzeugeigengewicht {sub} {n} taşıtın kendi ağırlığı
der Fahrzeugeinsatz {sub} {m} taşıt faaliyeti
der Fahrzeugelektriker {sub} {m} taşıt elektrikçisi
die Fahrzeugelektronik {sub} {f} vasıta elektroniği
die Fahrzeugemissionen {sub} {pl} vasıta emisyonu
die Fahrzeugerprobung {sub} {f} vasıta deneme
die Fahrzeugerstzulassung {sub} {f} vasıtaya trafik izni alma
die Fahrzeugflotte {sub} {f} vasıta filosu
0.002s