2 direkte Treffer gefunden für: tipi

Deutsch Türkisch
das Schneegestöber {sub} {n} tipi
die Schneeverwehung {sub} {f} tipi

50 indirekte Treffer gefunden für: tipi

Deutsch Türkisch
die Adornkraut {sub} {f} tipik akdeniz bitkisi
die Adzukibohne {sub} {f} tipik Güney Asya bölgesi baklası
atypisch {adj} tipik olmayan
atypische Arbeit {sub} {f} tipik olmayan
atypische Arthritis {sub} {f} tipik olmayan damar sertliği
atypische Beschäftigung {sub} {f} tipik olmayan
atypische Beschäftigungsverhältnisse {sub} {pl} tipik olmayan çalışma durumları
atypische Epilepsie {sub} {f} tipik olmayan sara
atypische Geflügelpest {sub} {f} tipik olmayan tavuk salgını
atypische Infektion {sub} {f} tipik olmayan bulaşma
atypische Lungenentzündung {sub} {f} tipik olmayan akciğer iltihabı
atypische Neuroleptika {sub} {pl} tipik olmayan nöroleptikler
atypische Psychosen {sub} {f} tipik olmayan psikolojik rahatsızlık
atypische Schizophrenie {sub} {f} tipik olmayan şahsiyet değişimi
atypischer Vertrag {sub} {m} tipik olmayan anlaşma
atypisches Wertpapier {sub} {n} tipik olmayan hisse senedi türü
Bakkalaureus der Medizin {sub} {m} tıpın en düşük akademik derecesi
bezeichnend {adj} tipik
bezeichnend {adv} tipik
charakteristisch {adj} tipik
charakteristische Eigenschaft {sub} {f} tipik özellik
charakteristische Merkmale {sub} {pl} tipik belirtiler
echt {adj} tipik
die Eigenheit {sub} {f} tipik özellik
ein typisches Beispiel tipik bir örnek
eine typische Frau tipik bir kadın
es stöbert tipi var
es stürmt und schneit tipi var
ganz {adj} tipik
geordnet nach Art tipine göre sıralanmış
das Getrippel {sub} {n} tıpış tıpış geliş
die Heteromorphose {sub} {f} tipik olmayan bölgede organ oluşumu (meselâ yengeçte hissedici yerine ayak
heterotop {adj} tipik olmayan yerde oluşan
die Inkarnation {sub} {f} tipik örnek
die Inkarnationen {sub} {pl} tipik örnekler
das Kalthaus {sub} {n} tipik güney bitkuilerini kışta korumak için sera
kennzeichnend {adj} tipik
kennzeichnenderweise {adv} tipik olarak
der Managertyp {sub} {m} tipik menajer
männlich {adj} [Grammatik] tipik erkek işi
nach dem üblichen Strickmuster verfahren tipik eylem kurallarına göre
nach Typ tipine göre
nach Typen geordnet tipine göre sıralanmış
nicht repräsentativ tipik değil
nicht typisch tipik değil
nichtrepräsentative Stichprobe {sub} {f} tipik olmayan numune
par Excellenze tipik
repräsentativ {adj} tipik
repräsentative Abwasserprobenahme {sub} {f} tipik atk su denek alımı
scharf kalkulieren {v} tıpı tıpına hesaplamak
0.002s