3 direkte Treffer gefunden für: Angelegenheiten


28 indirekte Treffer gefunden für: Angelegenheiten

Deutsch Türkisch
Angelegenheiten ordnen {sub} {f} olayları sıraya koymak
Angelegenheiten von Bedeutung {sub} {f} ehemmiyetli hadiseler
Abteilung Begnadigungsangelegenheiten {sub} {f} af ile ilgili işler bölümü
Abteilung Drogenangelegenheiten {sub} {f} uyuşturucu ile ilgili bölümü
Abteilung für Patientenangelegenheiten {sub} {f} hasta sorunlarına bakan bölüm
Abteilung Sozialökonomische und finanzielle Angelegenheiten {sub} {f} finansal ve sosyal ekonomi işleri dairesi
Abteilung Wohnwagenangelegenheiten {sub} {f} karavan işleri bölümü
allgemeine Angelegenheiten {sub} {pl} genel meseleler
Amt für multikulturelle Angelegenheiten {sub} {n} Çok Kültürlü İşler Dairesi
Amtsleitung für Jugendangelegenheiten {sub} {f} gençlik hizmetleri daire başkanlığı
Arbeitsgruppe "Soziale Angelegenheiten {sub} {f} sosyal işler çalışma grubu
die Asylangelegenheiten {sub} {pl} iltica işleri
die Auftragsangelegenheiten {sub} {pl} sipariş işleri
die Ausländerangelegenheiten {sub} {pl} yabancı işleri
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten dış ilişkiler komisyonu
Auswärtige Angelegenheiten {sub} {f} dışişleri
Auswärtige Angelegenheiten {sub} {f} dışişlerı sorunları
Auswärtige Angelegenheiten {sub} {f} hariciye
auswärtige Angelegenheiten {sub} {pl} dışişleri sorunları
außerbetriebliche Angelegenheiten {sub} {pl} işletme harici vakalar
die Bankangelegenheiten {sub} {pl} banka hususları
die Bankangelegenheiten {sub} {pl} banka işleri
Berater in öffentlichen Angelegenheiten kamu işleri danışmanı
die Berufsangelegenheiten {sub} {pl} meslek konuları
die Berufsangelegenheiten {sub} {pl} mesleki işler
Betreuer in Vermögensangelegenheiten {sub} {m} servet ile ilgili işler danışmanı
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten {sub} {n} Federal dışişleri bakanlığı
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten {sub} {n} Federal kültür bakanlığı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu