11 direkte Treffer gefunden für: bakan


50 indirekte Treffer gefunden für: bakan

Deutsch Türkisch
Abteilungsleiter im Ministerium {sub} {m} bakanlıkta şube müdürü
auf Ministerebene bakan düzeyinde
auf Ministerebene bakanlar düzeyinde
der Bacchant {sub} {m} bakant
die Betreuungsperson {sub} {f} bakan kişi
das Department {sub} {n} bakanlık
Dienststelle des Ministeriums {sub} {f} bakanlığın yönetim yeri
die Direktion {sub} {f} [schweiz.: Ministerium] bakanlık
der Dispositionsfonds {sub} {m} bakanlık emrinde örtülü ödenek
ein Ministeramt bekleiden, innehaben bakan pozisyonunda olmak, bakan makamına sahip olmak
es ist ein Anschlag auf den Minister verübt worden bakana saldırı düzenlendi
das Gesamtministerium {sub} {n} bakanlar kurulu
Gespräche auf Ministerebene {sub} {pl} bakanlık seviyesinde konuşmalar
interministeriell {adj} bakanlıklararası
das Kabinett {sub} {n} bakanlar kurulu
der Kabinettsbeschluss {sub} {m} bakanlar kurulu kararı
der Kabinettschef {sub} {m} bakanlar kurulu başkanı
die Kabinettskrise {sub} {f} bakanlar kurulu krizi
die Kabinettsliste {sub} {f} bakanlar kurulu listesi
das Kabinettsmitglied {sub} {n} bakanlar kurulu üyesi
die Kabinettssitzung {sub} {f} bakanlar kurulu toplantısı
die Kabinettsumbildung {sub} {f} bakanlar kurulu değişikliği
Kanzlei des Ministers {sub} {f} bakan ofisi
Konten der Ministerien {sub} {pl} bakanlıkların banka hesapları
der Kronrat {sub} {m} bakanlar kurulu
Minister bevorzugt den föderativen Regierungsstil {sub} {m} bakan federal yönetim tarzını tercih ediyor
Minister klebt an seinem Posten {sub} {m} Bakan koltuğuna yapışmış
das Ministeramt {sub} {n} [Geschäftsbereich] bakanlık
die Ministeranklage {sub} {f} bakan dava etme
die Ministerebene {sub} {f} bakanlık düzeyi
der Ministererlass {sub} {m} bakan genelgesi
der Ministererlass {sub} {m} bakan izni
ministerial {adj} bakanlık tarafından
ministerial {adj} bakanlıkça
die Ministerialabteilung {sub} {f} bakanlık dairesi
die Ministerialbeamte {sub} {pl} bakanlık memurları
der Ministerialbeamter {sub} {m} bakanlık memuru
der Ministerialbeamter {sub} {m} bakanlık çalışanı
die Ministerialbeamtin {sub} {f} [weiblich] bakanlık memuru
das Ministerialblatt {sub} {n} bakanlık sayfası
die Ministerialbürokratie {sub} {f} bakanlık düzeyinde bürokrasi
der Ministerialdirektor {sub} {m} bakanlık üstdüzey yetkilisi
der Ministerialdirektor {sub} {m} bakanlık müdürü
die Ministerialdirektorin {sub} {f} [weiblich] bakanlık müdüresi
der Ministerialdirigent {sub} {m} [weiblich: Ministerialdirigenten gehören zur Laufbahn des höheren Dienstes der Verwaltung] Bakanlık'ta daire müdürü
die Ministerialdirigentin {sub} {f} [weiblich: Ministerialdirigenten gehören zur Laufbahn des höheren Dienstes der Verwaltung] Bakanlık'ta daire müdürü (bayan)
die Ministerialentschließung {sub} {f} bakanlar kurulu kararı
der Ministerialerlass {sub} {m} bakanlık kararnamesi
die Ministerialkanzlei {sub} {f} bakanlık özel kalemi
das Ministerialrat {sub} {n} bakanlıkta genel direktör
0.003s