2 direkte Treffer gefunden für: Abt


50 indirekte Treffer gefunden für: Abt

Deutsch Türkisch
die Abtafelmaschine {sub} {f} istifleme makinesi
abtafeln {v} [tafelte ab, hat abgetafelt] istiflemek
abtafeln {v} [tafelte ab, hat abgetafelt] katlamak
abtafeln {v} [tafelte ab, hat abgetafelt] paftalamak
abtafeln {v} [tafelte ab, hat abgetafelt] yemek yemeği bitirmek
die Abtafelvorrichtung {sub} {f} istifleme tertibatı
abtakeln {v} [Schiff] donamını çıkarmak
abtakelnd donanımını çıkaran
die Abtakelung {sub} {f} [Schiff] donamını çıkarma
abtanzen {v} {ugs.} ayrılıp gitmek
abtanzen {v} dans ede ede ayakkabıyı eskitmek
Abtast- und Haltekreis {sub} {m} tarama ve tutma devresi
die Abtast-Halte-Schaltung {sub} {f} tarama ve tutma bağlantısı
der Abtastalgorithmus {sub} {m} tarama algoritması
abtastbar {adj} dokunulabilir
abtastbar {adj} taranabilir
abtastbar {adj} taranır
die Abtastbarkeit {sub} {f} taranabilirlik
der Abtastbefehl {sub} {m} tarama kumandası
der Abtastbereich {sub} {m} tarama bölgesi
das Abtastbild {sub} {n} tarama göstergesi
die Abtastblende {sub} {f} tarama diyaframı
der Abtastblock {sub} {m} tarama bloğu
die Abtastbreite {sub} {f} tarama genişliği
die Abtastbürste {sub} {f} tarama fırçası
die Abtastdateiname {sub} {f} tarama dosyası
die Abtastdichte {sub} {f} tarama yoğunluğu
die Abtasteinheit {sub} {f} tarama
die Abtasteinheit {sub} {f} tarama ünitesi
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarama aleti
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarama mekanizması
die Abtasteinrichtung {sub} {f} tarayıcı
die Abtasteinrichtung {sub} {f} örnekleyici
das Abtastelektronenmikroskop {sub} {n} tarama elektron mikroskobu
das Abtastelement {sub} {n} tarama parçası
das Abtasten {sub} {n} [Check] inceleme
das Abtasten {sub} {n} [z.B.eines Profiles] şekil tarama
das Abtasten {sub} {n} muayene
das Abtasten {sub} {n} tarama
abtasten {v} [Check] incelemek
abtasten {v} [tastete ab, hat abgetastet] taramak
abtasten {v} [TV] araştırmak
Abtasten des Intervalls {sub} {n} fasıla tarama
Abtasten mit Ultraschall {sub} {n} ultrasonik tarama
abtasten von Hand {v} elle taramak
Abtasten von Zeichen {sub} {n} işaretleri tarama
abtastend {adj} arayan
abtastender Strahl {sub} {m} tarayıcı ışın
der Abtaster {sub} {m} [TV] araştırma tertibatı
der Abtaster {sub} {m} tarayıcı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu