Keine direkten Treffer gefunden für: mikroskobu

Deutsch Türkisch

26 indirekte Treffer gefunden für: mikroskobu

Deutsch Türkisch
das Ablesemikroskop {sub} {n} okuma mikroskobu
das Abstoßungskraftmikroskop {sub} {n} itme kuvveti mikroskobu
das Abtastelektronenmikroskop {sub} {n} tarama elektron mikroskobu
das Abtastmikroskop {sub} {n} tarama mikroskobu
das Anvisiermikroskop {sub} {n} hedefleme mikroskobu
das Arztmikroskop {sub} {n} doktor mikroskobu
binokulares hornhautmikroskop {sub} {n} çift okülerli saydam tabaka mikroskobu
das Demonstrationsmikroskop {sub} {n} teşhir mikroskobu
das Dunkelfeldmikroskop {sub} {n} karanlık zemin mikroskobu
das Durchlicht-Hellfeld-Mikroskop {sub} {n} ışıl iletici aydınlık alan mikroskobu
das Durchlicht-Hellfeldmikroskop {sub} {n} ışıl iletici aydınlık alan mikroskobu
das Einstellmikroskop {sub} {n} ayar mikroskobu
das Elektronenmikroskop {sub} {n} elektron mikroskobu
das Elektronenrastermikroskop {sub} {n} tramlı elektron mikroskobu
das Elektronenstrahlmikroskop {sub} {n} elektron ışını mikroskobu
das Feldionenemissionsmikroskop {sub} {n} iyonik alan emisyonu mikroskobu
Feldionenmikroskop FIM {sub} {n} iyonik alan mikroskobu
das Fluoreszenzmikroskop {sub} {n} flüoresan mikroskobu
das Forschermikroskop {sub} {n} araştırmacı mikroskobu
das Forschungsmikroskop {sub} {n} ilmi araştırma mikroskobu
die Getreidelupe {sub} {f} tohum mikroskobu
das Hellfeldmikroskop {sub} {n} aydınlık saha mikroskobu
das Interferenzmikroskop {sub} {n} girişim mikroskobu
das Ionenmikroskop {sub} {n} iyon mikroskobu
das Justiermikroskop {sub} {n} ayar mikroskobu
das Kapillarmessmikroskop {sub} {n} kılcal ölçü mikroskobu
0.001s