11 direkte Treffer gefunden für: tahvil


50 indirekte Treffer gefunden für: tahvil

Deutsch Türkisch
das Abgeld {sub} {n} tahvil veya değerli kâğıtların reel ve rayiç değerleri arasındaki fark
amtieren {v} tahvil etmek
die Anleihekurse {sub} {pl} tahvil kurları
der Anleiheabschnitt {sub} {m} tahvil dilimi
das Anleiheagio {sub} {n} tahvil acyosu
der Anleihebestand {sub} {m} tahvil mevcudiyeti
die Anleihebewertung {sub} {f} tahvil değerlendirmesi
der Anleihedienst {sub} {m} tahvil işleri servisi
das Anleihedisagio {sub} {n} tahvil disacyosu
die Anleiheemission {sub} {f} tahvil emisyonu
die Anleiheemissionen {sub} {pl} tahvil emisyonları
die Anleiheemissionskosten {sub} {pl} tahvil emisyonu ücretleri
der Anleiheemittent {sub} {m} tahvil yayıcı
der Anleiheerlös {sub} {m} tahvil hasılatı
der Anleihefond {sub} {m} tahvil fonu
die Anleihefonds {sub} {pl} tahvil fonları
das Anleihegeschäft {sub} {n} tahvil ticareti
der Anleihegewinn {sub} {m} tahvil kazancı
der Anleiheinhaber {sub} {m} tahvil sahibi
die Anleihekapazität {sub} {f} tahvil kapasitesi
das Anleihekonto {sub} {n} tahvil hesabı
die Anleihekosten {sub} {pl} tahvil masrafları
der Anleihekupon {sub} {m} tahvil kuponu
der Anleihekurs {sub} {m} tahvil fiyatı
der Anleihemarkt {sub} {m} tahvil piyasası
die Anleihemodalitäten {sub} {pl} tahvil usûllleri
die Anleihen {sub} {pl} tahviller
der Anleihenanleger {sub} {m} tahvil yatırımcısı
die Anleihenausgabe {sub} {f} tahvil çıkarma
die Anleihenemission {sub} {f} tahvil çıkarma
der Anleihenfonds {sub} {m} tahvil fonu
die Anleihenkursschwankungen {sub} {pl} tahvil kuru dalgalanmaları
der Anleihenmakler {sub} {m} tahvil komisyoncusu
der Anleihenmarkt {sub} {m} tahvil pazarı
der Anleihenversicherer {sub} {m} tahvil sigorta şirketi
der Anleiheplafonds {sub} {m} tahvil fonu
die Anleiheschuld {sub} {f} tahvil borcu
die Anleihesicherheit {sub} {f} tahvil emniyeti
der Anleiheversicherer {sub} {m} tahvil sigorta şirketi
der Anleihewert {sub} {m} tahvil değerli
die Anleihezinsen {sub} {pl} tahvil borçları
der Briefkurs {sub} {m} tahvil ve değerli kâğıtların borsadaki ederi
der Briefkurs {sub} {m} tahvil ve değerli kâğıtların borsadaki rayici
Business mit Obligationen {sub} {n} tahvil ticareti
das Disagio {sub} {n} tahvil veya değerli kâğıtların reel ve rayiç değerleri arasındaki fark
die Effekten {sub} {pl} tahvilat
die Effektenbank {sub} {f} tahvil gibi değerli kâğıt alıp satan banka
der Effektenkredit {sub} {m} tahvilat karşılığı kredi
einwechseln {v} tahvil etmek
die Emission {sub} {f} [von Wertpapieren] tahvilat çıkarması
0.002s