1 direkte Treffer gefunden für: oku

Deutsch Türkisch
der Stromsammler {sub} {m} ökü

50 indirekte Treffer gefunden für: oku

Deutsch Türkisch
der Abbrecher {sub} {m} okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan
die Abbrecherin {sub} {f} [weiblich] okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakan bayan
die Abbrecherquote {sub} {f} okulu veya meslek eğitimini yarıda bırakanların oranı
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağindaki erkek çocuk
der Abc-Schütze {sub} {m} okuma çağındaki çocuk
die Abc-Schützin {sub} {f} [weiblich] okuma çağindaki kız çocuk
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan tasdikname almak
Abgang von der Schule {sub} {m} okuldan terk
Abgang von der Schule {sub} {m} okulu terk etmek
abgelesen okunan
abgelesen okunmuş
abgelesener Messwert {sub} {m} okunan ölçü değeri
abgelesener Seitenwinkel {sub} {m} okunan yan kenar açısı
ablesbar {adj} okunabilir
ablesbare Ordnung {sub} {f} okunabilir dizi
ablesbare Wärmemengen {sub} {pl} okunabilir ısı miktarları
die Ablesbarkeit {sub} {f} okunabilirlik
die Ableseankündigung {sub} {f} okuma bildirisi
die Ableseaufforderung {sub} {f} okuma çağrısı
der Ablesebeleg {sub} {m} okuma belgesi
das Ablesedatum {sub} {n} okunan tarih
die Ableseeinheit {sub} {f} okuma düzeni
die Ableseeinrichtung {sub} {f} okuma tertibatı
das Ableseergebnis {sub} {n} okuma sonucu
der Ablesefehler {sub} {m} okuma hatası
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} [Messinstrument] okuma doğruluğu
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} okuma itinası
die Ablesegenauigkeit {sub} {f} okuma özeni
das Ablesegerät {sub} {n} okuma aleti
der Ablesegrund {sub} {m} okuma nedeni
der Ablesegrund {sub} {m} okuma sebebi
das Ableseinstrument {sub} {n} okuma aleti
das Ableseinstrument {sub} {n} okuma enstrümanı
die Ablesekarenz {sub} {f} okuma mahrumiyeti
die Ablesekarte {sub} {f} okuma kartı
das Ableselineal {sub} {n} okuma cetveli
die Ableselupe {sub} {f} okuma büyülteci
die Ableselupe {sub} {f} okuma dürbünü
die Ableselampe {sub} {f} okuma lambası
die Ablesemarke {sub} {f} [Strich] okuma çizgisi
das Ablesemikroskop {sub} {n} okuma mikroskobu
das Ablesen {sub} {n} okuma
ablesen {v} [las ab, hat abgelesen] okumak
ablesend {adj} okuyan
die Ableseperiode {sub} {f} okuma safhası
der Ableser {sub} {m} okuyucu
die Ableservergütung {sub} {f} okuyucu ücreti
die Ablesestelle {sub} {f} okuma yeri
die Ablesestellung {sub} {f} okuma hali
das Ablesesystem {sub} {n} okume sistemi
0.002s