1 direkte Treffer gefunden für: Chemie

Deutsch Türkisch
die Chemie {sub} {f} kimya

50 indirekte Treffer gefunden für: Chemie

Deutsch Türkisch
Chemie der Fette {sub} {f} yağların kimyası
Chemie der geschmolzenen Salze {sub} {f} erimiş tuzların kimyası
Chemie der Metalle {sub} {f} metallerin kimyası
Chemie der Salze {sub} {f} tuzların kimyası
Chemie der Stratosphäre {sub} {f} stratosfer kimyası
Chemie der Wolken {sub} {f} bulutların kimyası
Chemie des Eisens {sub} {f} demirin kimyevi etüdü
Chemie des Hochofenganges {sub} {f} yüksek fırın kimyası
Chemie, synthetische- {sub} {f} sentetik kimya
die Chemieabfallprodukte {sub} {pl} kimyasal atık madeler
die Chemieabwässer {sub} {pl} kimyasal atık sular
die Chemieanlage {sub} {f} kimya tesisi
der Chemiearbeiter {sub} {m} kimya işçisi
die Chemiearbeitergewerkschaft {sub} {f} kimya işçileri sendikası
das Chemiebuch {sub} {n} kimya kitabı
der Chemieexperimentierkasten {sub} {m} kimyasal deney kutusu
die Chemiefabrik {sub} {f} kimya firması
die Chemiefaser {sub} {f} kimya elyafı
die Chemiefaser {sub} {f} perlon
die Chemiefaser {sub} {f} sentetik fiber
der Chemiefaser {sub} {m} elyaf ipliği
der Chemiefaser {sub} {m} suni iplik
der Chemiefaser {sub} {m} suni lif
die Chemiefaserindustrie {sub} {f} elyaf endüstrisi
die Chemiefaserindustrie {sub} {f} yapay lif endüstrisi
die Chemiefasern {sub} {f} elyaf
die Chemieflasche {sub} {f} kimyevî müsdahzar şişesi
Chemiegraphische Einrichtung {sub} {f} foto mekanikal tesisat
chemiegraphisches Material {sub} {n} reprodüksiyon tesisatı
die Chemieindustrie {sub} {f} kimya sanayii
der Chemieingenieur {sub} {m} kimya mühendisi
der Chemieingenieurwesen {sub} {m} kimya mühendisliği
der Chemiegigant {sub} {m} [großer Konzern] kimyacılık devi
der Chemiekalienschutzanzug {sub} {m} kimyasallardan koruma elbisesi
der Chemiekasten {sub} {m} kimyasal kutu
das Chemiekonzern {sub} {n} kimya holdingi
der Chemielaborant {sub} {m} kimya Laboratvuarcısı
die Chemielaborantin {sub} {f} [weiblich] kimya Laboratvuarcısı
der Chemielehrer {sub} {m} kimya ögretmeni
die Chemielösung {sub} {f} kimyevî müsdahzar eriyiği
die Chemiemühle {sub} {f} kimyasal müsdahzar değirmeni
die Chemieprodukte {sub} {pl} kimyevi ürünleri
die Chemieriese {sub} {f} [Chemie-Großkonzern] kimyacılık devi
die Chemierohstoffe {sub} {pl} kimyasal hammadeler
chemieschpräpariertes Papier {sub} {n} kimyevî kâğıt
der Chemieschutzanzug {sub} {m} kimyasaldan koruyan elbise
die Chemieschutzbrille {sub} {f} kimyasaldan koruma gözlüğü
der Chemiesektor {sub} {m} kimya sektörü
das Chemiespielzeug {sub} {n} kimyasal oyuncak
die Chemiestunde {sub} {f} kimya dersi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu