Keine direkten Treffer gefunden für: laufende

Deutsch Türkisch

53 indirekte Treffer gefunden für: laufende

Deutsch Türkisch
laufende- sürekli-
laufende Abschreibung {sub} {f} süregelen amortisman
laufende Aktivitäten {sub} {pl} sürekli aktiviteler
laufende Arbeiten {sub} {pl} devam eden işler
laufende Aufwendungen {sub} {pl} cari giderler
laufende Aufwendungen {sub} {pl} cari harcamalar
laufende Aufwendungen {sub} {pl} sürekli giderler
laufende Aufwendungen {sub} {pl} sürekli harcamalar
laufende Ausbildung {sub} {f} devam eden meslek eğitimi
laufende Ausgaben {sub} {pl} sürekli giderler
laufende Betriebskosten {sub} {pl} sürekli işletme masrafları
laufende Bezüge {sub} {pl} daimi gelirler
laufende Buchungsnummer {sub} {f} yevmiye numarası
laufende Einnahmen {sub} {pl} daimi gelirler
laufende Einsparungen {sub} {pl} sürekli tasarruflar
laufende Entwicklung {sub} {f} sürekli gelişme
laufende Ereignisse {sub} {pl} süregelen olaylar
laufende Erträge {sub} {m} daimi mahsuller
laufende Erträge {sub} {m} daimi girdiler
laufende Erträge aus Kapitalanlagen {sub} {pl} yatırımlardan elde edilen daimi gelirler
laufende Finanzplanung {sub} {f} daimi finans planı
Laufende Fortbildung {sub} {f} [pädagogisch] sürekli ilerletme eğitimi
laufende Geldbeschaffungsmöglichkeiten {sub} {pl} süregelen para tedarik olanakları
laufende Geschäfte {sub} {pl} sürekli işler
laufende Geschäftstätigkeit {sub} {f} sürekli ticaret işi
laufende Instandhaltung {sub} {f} sürekli tadilat
laufende Instandhaltungsarbeiten {sub} {pl} sürekli tadilat işleri
laufende Instandhaltungsmaßnahme {sub} {f} sürekli tadilat önlemleri
laufende Inventur {sub} {f} sürekli envanter
laufende Kontrolle {sub} {f} devamlı kontrol
laufende Kontrolle {sub} {f} sürekli denetim
laufende Kosten {sub} {pl} sürekli masraflar
laufende Maschine {sub} {f} çalışan makine
laufende Nase {sub} {f} akan burun
laufende Nummer {sub} {f} dizi sırası
laufende Nummer {sub} {f} sıra numarası
laufende Nutzung {sub} {f} sürekli yararlanma
laufende Periode {sub} {f} cari dönem
laufende Plankalkulation {sub} {f} sürekli plan hesabı
laufende Police {sub} {f} geçerli poliçe
laufende Projekte {sub} {pl} devam eden projeler
laufende Rechnung {sub} {f} cari hesap
laufende Rente {sub} {f} sürekli emekli maaşı
laufende Reparaturen {sub} {pl} sürekli tamirler
laufende Risiken {sub} {pl} sürekli riskler
laufende Scheibe {sub} {f} dönen disk
laufende Schuld {sub} {f} ödenen borç
laufende Summe {sub} {f} cari miktar
laufende Unkosten {sub} {pl} sürekli masraflar
laufende Unterhaltung {sub} {f} daimi bakım
laufende Verbindlichkeit {sub} {f} cari borç
die Ablaufende {sub} {pl} akan
die auseinanderlaufende {sub} {f} etrafa saçılan
0.002s