17 direkte Treffer gefunden für: Schuld


50 indirekte Treffer gefunden für: Schuld

Deutsch Türkisch
Schuld abwälzen {v} okuldan kaçmak
Schuld abwälzen {v} okulu asmak
Schuld abwälzen {v} okulu kırmak
Schuld auf andere schieben başkasının üzerine atmak
Schuld auf jemanden abwälzen suçu başkasının üzerine atmak
Schuld auf jemanden schieben suçu başkasına atmak
Schuld auf sich nehmen suçu üzerine almak
Schuld eingestehen {v} suçunu itiraf etmek
Schuld haben {v} suçlu olmak
Schuld sein {v} kabahati olmak
Schuld sein an {v} ...de suçlu olmak
Schuld und Sühne cürüm ve ceza
Schuld und Sühne suç ve ceza
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcun tanınması
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} suçunu kabul etme
die Schuldanerkennung {sub} {f} suçunu tanıma
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcu kabullenme
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcun kabullenilmesi
die Schuldanerkennungserklärung {sub} {f} suçunu tanıma açıklaması
schuldangemessen [Strafe] suça uygun
die Schuldbefreiung {sub} {f} suçtan kurtulma
der Schuldbeitritt {sub} {m} borca katılma
das Schuldbekenntnis {sub} {n} suç itirafı
das Schuldbekenntnis {sub} {n} tövbe
das Schuldbekenntnis {sub} {n} suçun tanınması
schuldbeladen {adj} suç dolu
der Schuldbetrag {sub} {m} borç miktarı
der Schuldbeweis {sub} {m} suç kanıtı
der Schuldbeweis {sub} {m} suç tanısı
schuldbewusst {adj} suçlu olduğunu bilir durumda
schuldbewusst {adj} süt sökmüş kedi gibi
das Schuldbewusstsein {sub} {n} suçluluk bilinci
der Schuldbrief {sub} {m} borç senedi
der Schuldbrief {sub} {m} ipotekli borç senedi
das Schuldbuch {sub} {n} borç defteri
die Schulddepression {sub} {f} suçluluk depresyonu
schulde [ich~] borçluyum
das Schuldeingeständnis {sub} {n} borç itirafı
die Schuldeintreibung {sub} {f} alacak tahsili
der Schuldeintritt {sub} {m} borcun nakli
die Schulden {sub} {pl} borç; borçlar
die Schulden {sub} {pl} borçlar
schulden {v} [jemandem etwas ~] birine bir şey borçlu olmak
schulden {v} [schuldete, hat geschuldet] borcu bulunmak
schulden {v} [schuldete, hat geschuldet] borçlu olmak
Schulden abbezahlen {v} borçları ödemek
Schulden anhäufen {v} borçları çoğaltmak
Schulden anhäufen {v} borçları biriktirmek
Schulden anstehen lassen {v} borçları ödememek
Schulden auf Monatsanfang ay başında borçlar
0.003s