17 direkte Treffer gefunden für: Schuld


77 indirekte Treffer gefunden für: Schuld

Deutsch Türkisch
Schuld abwälzen {v} okuldan kaçmak
Schuld abwälzen {v} okulu asmak
Schuld abwälzen {v} okulu kırmak
Schuld auf andere schieben başkasının üzerine atmak
Schuld auf jemanden abwälzen suçu başkasının üzerine atmak
Schuld auf jemanden schieben suçu başkasına atmak
Schuld auf sich nehmen suçu üzerine almak
Schuld eingestehen {v} suçunu itiraf etmek
Schuld haben {v} suçlu olmak
Schuld sein {v} kabahati olmak
Schuld sein an {v} ...de suçlu olmak
Schuld und Sühne cürüm ve ceza
Schuld und Sühne suç ve ceza
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcun tanınması
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} suçunu kabul etme
die Schuldanerkennung {sub} {f} suçunu tanıma
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcu kabullenme
die Schuldanerkenntnis {sub} {f} borcun kabullenilmesi
die Schuldanerkennungserklärung {sub} {f} suçunu tanıma açıklaması
schuldangemessen [Strafe] suça uygun
die Schuldbefreiung {sub} {f} suçtan kurtulma
der Schuldbeitritt {sub} {m} borca katılma
das Schuldbekenntnis {sub} {n} suç itirafı
das Schuldbekenntnis {sub} {n} tövbe
das Schuldbekenntnis {sub} {n} suçun tanınması
schuldbeladen {adj} suç dolu
der Schuldbetrag {sub} {m} borç miktarı
der Schuldbeweis {sub} {m} suç kanıtı
der Schuldbeweis {sub} {m} suç tanısı
schuldbewusst {adj} suçlu olduğunu bilir durumda
schuldbewusst {adj} süt sökmüş kedi gibi
das Schuldbewusstsein {sub} {n} suçluluk bilinci
der Schuldbrief {sub} {m} borç senedi
der Schuldbrief {sub} {m} ipotekli borç senedi
das Schuldbuch {sub} {n} borç defteri
die Schulddepression {sub} {f} suçluluk depresyonu
schulde [ich~] borçluyum
das Schuldeingeständnis {sub} {n} suç itirafı
das Schuldeningeständnis {sub} {n} borç itirafı
die Schuldeintreibung {sub} {f} alacak tahsili
der Schuldeintritt {sub} {m} borcun nakli
die Schulden {sub} {pl} borç; borçlar
die Schulden {sub} {pl} borçlar
schulden {v} [jemandem etwas ~] birine bir şey borçlu olmak
schulden {v} [schuldete, hat geschuldet] borcu bulunmak
schulden {v} [schuldete, hat geschuldet] borçlu olmak
Schulden abbezahlen {v} borçları ödemek
Schulden anhäufen {v} borçları çoğaltmak
Schulden anhäufen {v} borçları biriktirmek
Schulden anstehen lassen {v} borçları ödememek
Schulden auf Monatsanfang ay başında borçlar
abgetragene Schuld {sub} {f} ödenmiş borç
abgezahlte Schuld {sub} {f} ödenmiş borç
Abkommen betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschuld anlaşmadan doğan alacağın tahsilinde kaba kuvvet kullanmayı sınırlayan anlaşma
die Ablösungsschuld {sub} {f} ödenecek borç
Abtragung einer Schuld {sub} {f} borcunu ödeme
Abzahlung einer Schuld {sub} {f} bir borcu taksitle ödeme
akkumulierte Auslandsschuld {sub} {f} yabancı devlete olan birikmiş borç
die Aktivschuld {sub} {f} aktif borç
Du bist für all das schuld bütün bu olanlara sebep sensin
die Alleinschuld {sub} {f} tek suçlu
alte Schuld {sub} {f} eski borç
die Amortisationsschuld {sub} {f} itfaya tabi borç
Anerkennung einer Schuld {sub} {f} borcu kabul etme
die Anleihenschuld {sub} {f} bono borcu
die Anleiheschuld {sub} {f} tahvil borcu
Aufhebung der Steuerschuld {sub} {f} vergi borcunun kaldırılması
die Auslandsschuld {sub} {f} yurtdışı borcu
ausstehende Schuld {sub} {f} ödenmemiş borç
auswärtige Schuld {sub} {f} [Wirtschaft] dış borç
auswärtige Schuld {sub} {f} dış borç
die Bagatellschuld {sub} {f} cüzi borç
die Bankschuld {sub} {f} banka borcu
Begleichung einer Schuld {sub} {f} bir borcu ödeme
die Beschaffungsschuld {sub} {f} tedarik kuşu
Bestehen einer Schuld {sub} {n} borcu olmak
Bestreiten der Schuld {sub} {f} suçunu kabul etmeme
0.003s