10 direkte Treffer gefunden für: genetik


50 indirekte Treffer gefunden für: genetik

Deutsch Türkisch
Anlage bedingt {adj} genetik gerekçeli
Ausdruck des genetischen Programms {sub} {m} genetik program ifadesi
die Desoxyribonukleinsäure {sub} {f} genetik taşıyıcı
Dosis, genetisch signifikante ~ {sub} {f} genetik anlamda doz
das Erbbild {sub} {n} genetik görünüm
der Erbfaktor {sub} {m} genetik faktör
die Erbfaktoren {sub} {pl} genetik faktörler
das Erbgut {sub} {n} genetik miras
das Erbgut {sub} {n} genetik yapı
Erbgut entschlüsseln {sub} {n} genetik yapıyı çözmek
erbgutschädigend {adj} genetik mirasa zarar verme
erbgutschädigende Substanz {sub} {f} genetik yapıyı bozan madde
erbgutschädigender Stoff {sub} {f} genetik yapıyı bozan madde
die Erbgutschädigung {sub} {f} genetik yapıya hasar verme
erbgutverändernd {adj} genetik yapıyı değiştirici
erbgutverändernd genetik mirası değiştirici
die Erbinformation {sub} {f} genetik bilgi
die Erbinformations {sub} {pl} genetik bilgiler
die Erbkrankheit {sub} {f} [Med.] genetik hastalık
die Erblehre {sub} {f} genetik bilim
erblich bedingt sein genetik nedenle olmak
erblich sein {v} genetik olmak
erbliche Taubheit {sub} {f} genetik sağırlık
der Erblichkeitsgrad {sub} {m} genetiklik derecesi
das Erbmaterial {sub} {n} genetik malzeme
der Erbschaden {sub} {m} genetik hasar
die Erbsubstanz {sub} {f} genetik madde
die Erbsubstanzen {sub} {pl} genetik maddeler
Expression [Genetik] genetik bilgilerin proteinlere dönüştürülmesi
das Finasterid {sub} {n} genetik saç dölülmesine karşı ilaç
genealogische Aufstellung {sub} {f} genetik düzenleme
genealogische Aufstellung {sub} {f} genetik tablo
der Genetiker {sub} {m} genetikçi
die Genetiker {sub} {pl} genetikçiler
die Genetikerin {sub} {f} [weiblich] genetikçi bayan
genetisch veränderter Lebensmitteln {sub} {f} genetik açıdan değiştirilmiş yiyecekler
genetisch veränderter Organismus {sub} {m} genetik açıdan değiştirilmiş organizma
genetisch verändertes Saatgut {sub} {n} genetik açıdan değiştirilmiş hayvan yemi
genetische Belastung {sub} {f} genetik yük
genetische Beratung {sub} {f} genetik danışma
genetische Einheiten {sub} {f} genetik birimler
genetische Erosion {sub} {f} genetik erozyon
genetische Indikation {sub} {f} genetik endikasyon
genetische Instabilität {sub} {f} genetik istikrarsızlık
genetische Kompetenz {sub} {f} genetik yeterlik
genetische Krankheiten {sub} {pl} genetik hastalıklar
genetische Plastizität {sub} {f} genetik plastisite
genetische Psychologie {sub} {f} [Psychologie] genetik ruhbilim
genetische Psychologie genetik psikoloji
genetische Störung {sub} {f} genetik bozukluk
0.002s