13 direkte Treffer gefunden für: bozukluk


37 indirekte Treffer gefunden für: bozukluk

Deutsch Türkisch
Art der Störung {sub} {f} bozukluk türü
der Ausfallabstand {sub} {m} bozukluk aralığı
die Ausfalldauer {sub} {f} bozukluk müddeti
Beheben von Störungen {sub} {n} bozuklukları giderme
die Defekte {sub} {pl} bozukluklar
die Fehlermessung {sub} {f} bozukluk ölçme
Gewährleistungspflicht wegen Sach- und Rechtsmängel {sub} {f} bozukluklara karşı tazminat yükümlülüğü
Gewährleistungspflicht wegen Sach- und Rechtsmängel {sub} {f} bozukluklara karşı tazminat zorunluluğu
die Sammelstörung {sub} {f} bozukluklar demeti
die Störungen {sub} {pl} bozukluklar
der Störungsgrad {sub} {m} bozukluk derecesi
die Abortpsychose {sub} {f} düşük yapmadan doğan ruhsal bozukluk
die Allomnesie {sub} {f} bellekte nitelik açısından bozukluk
atmosphärische Störung {sub} {f} atmosferik bozukluk
autistische Störung {sub} {f} otistik bozukluk
beständige Störung {sub} {f} sürekli bozukluk
die Betriebsneurose {sub} {f} çalışma ortamındaki iletişim ve çalışma koşullarına bağlı ruhsal bozukluk
bipolare Störung {sub} {f} bipolar bozukluk
das Bleidelirium {sub} {n} kurşun zehirlenmesi bağlı hezeyanlı ruhsal bozukluk
der Dachschaden {sub} {m} {ugs.} ruhsal bozukluk
die Dauerstörung {sub} {f} kalıcı bozukluk
das Defektzustand {sub} {n} kalıcı bozukluk
die Disziplinlosigkeit {sub} {f} başıbozukluk
die Dysphrenie {sub} {f} [Med.] ruhsal bozukluk
die Dystropie {sub} {f} her türden ruhsal bozukluk
der Exhibitionismus {sub} {m} cinsel organını gösterme şeklindeki psikolojik bozukluk
die Fernsehstörung {sub} {f} televizyonda bozukluk
formale Denkstörung {sub} {f} düşüncede formal bozukluk
die Führungsschwäche {sub} {f} idari bozukluk
die Gemütskrankheit {sub} {f} affektif bozukluk
genetische Störung {sub} {f} genetik bozukluk
genetischer Defekt {sub} {m} genetik bozukluk
hormonelle Störung {sub} {f} hormonal bozukluk
hyperkinetische Störung {sub} {f} hiperkinetik bozukluk
die Hypospadie {sub} {f} idrar borusunda doğuştan gelen bozukluk
innerer Defekt {sub} {m} bozukluk
kombinierte Defektkonstitution {sub} {f} birleşik yapısal bozukluk
0.002s