6 direkte Treffer gefunden für: bedingt


77 indirekte Treffer gefunden für: bedingt

Deutsch Türkisch
bedingt arbeitsfähig {adj} koşullu işgörebilir
bedingt entlassen {v} koşullu çıkarmak
bedingt entlassend {adj} koşullu çıkaran
bedingt Entlassener {sub} {m} koşullu çıkarılan
bedingte Entlassung {sub} {f} koşullu çıkarma
bedingt freigelassen koşullu serbest bırakılmış
bedingt haftbar {adj} kayıtlı sorumlu tutulabilir
bedingt haften {v} kayıtlı sorumlu olmak
bedingt haften {v} sınırlı sorumluluk taşımak
bedingt liefern {v} kayıtlı teslim etmek
bedingt liefern {v} koşullu teslim etmek
bedingt Strafentlassene {sub} {f} koşullu salıverilen
bedingt-gleiche Farbreize {sub} {f} metamer renk uyartıları
bedingte (Haft) Entlassung {sub} {f} [Juristisch] koşullu salıverme
bedingte Annahme {sub} {f} kısmi kabul
bedingte Annahme {sub} {f} şartlı kabul
bedingte Anweisung {sub} {f} koşullu komut
bedingte Anzahlung {sub} {f} koşullu ön ödeme
bedingte Blockung {sub} {f} mutlak geçirici blok
bedingte Entlassung {sub} {f} koşullu salıverilme
bedingte Feuererlaubnis {sub} {f} koşullu ateş izni
bedingte Forderung {sub} {f} şartlı alacak
bedingte Frage {sub} {f} koşullu soru
bedingte Freilassung {sub} {f} koşullu serbest bırakma
bedingte Haftentlassung {sub} {f} [bedingte Entlassung] koşullu serbest bırakma
bedingte Haftentlassung {sub} {f} [Juristisch] koşullu tahliye
bedingte Haftentlassung {sub} {f} [Juristisch] parol
bedingte Haftentlassung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] şartlı salıverme
bedingte Haftentlassung {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] şartlı tahliye
bedingte Immunität {sub} {f} şartlı dokunulmazlık
bedingte Kapitalerhöhung {sub} {f} şartlı ser´maye artırımı
bedingte Kredit {sub} {m} şartlı kredi
bedingte Kredite {sub} {pl} şartlı krediler
bedingte Operation {sub} {f} şartlı işlem
bedingte Option {sub} {f} şartlı seçenek
bedingte Programmunterbrechung {sub} {f} koşullu program kesintisi
bedingte Programmverzweigung {sub} {f} programın koşullu dallara ayrılması
bedingte Reaktion {sub} {f} koşullanmış tepki
bedingte Reaktion {sub} {f} şartlı tepki
bedingte Reservierung {sub} {f} şartlı rezervasyon yapma
bedingte Schuldfähigkeit {sub} {f} şarta bağlı kusur ehliyeti
Bedingte Schuldfähigkeit {sub} {f} şarta bağlı kusur ehliyeti
bedingte Strafaussetzung {sub} {f} [Juristisch] koşullu ceza erteleme
bedingte Strafaussetzung {sub} {f} [Juristisch] parol
bedingte Strafentlassene {sub} {f} koşullu salıverilen
bedingte Strafunterbrechung {sub} {f} [Juristisch] koşullu cezaya ara verme
bedingte Strafunterbrechung {sub} {f} [Juristisch] parol
bedingte Umwandlung {sub} {f} [Naturwissenschaft] koşullu sapma
bedingte Verurteilung {sub} {f} şarta bağlı mahkûmiyet
Bedingte Verurteilung {sub} {f} şarta bağlı mahkûmiyet
bedingte Verzweigung {sub} {f} koşullu dallanma
alkoholbedingt alkol nedeniyle
altersbedingt {adj} yaşlılıktan dolayı
altersbedingt {adj} yaşlılığa bağlı
Anlage bedingt {adj} genetik gerekçeli
Anlage bedingt {adj} kalıtımsal nedenli
Anlage bedingt {adj} sebebi ırsi olan
anlagebedingt {adj} yatırıma bağlı
arbeitsbedingt {adj} gereği
arbeitsbedingt {adj} nedeni
arbeitsbedingt {adj} sebebi
außenwirtschaftlich bedingt dış ekonomiye bağlı
befehlsbedingt {adj} emir dolayısıyla
beruflich bedingt {adj} maslek nedeniyle
berufsbedingt {adj} mesleğe bağlı
beschäftigungsbedingt {adj} çalışma dolayısıyle
betriebsbedingt {adj} işletme dolayısıyla
bodenbedingt {adj} toprakla ilgili
drogenbedingt {adj} uyuşturucu nedeniyle
durch die Rezession bedingt konjonktür gerilemesi neeniyle
erblich bedingt {adj} irsi nedenle
erlebnisbedingt [Adj] psikojen
erlebnisbedingt [Adj] yaşantısal
erlebnisbedingt [Adj] yaşantıya bağlı
ernährungsbedingt {adj} beslenme nedeniyle
es ist altersbedingt yaşlılığa bağlı
es ist psychisch bedingt psikolojik nedenlerden dolayı
0.002s