6 direkte Treffer gefunden für: dosyalar


31 indirekte Treffer gefunden für: dosyalar

Deutsch Türkisch
die Ablage {sub} {f} [Akten~] dosyalara geçirilen veya geçirilecek olan evrak
die Ablagen {sub} {pl} dosyalara konulacak evraklar
Akten ablegen {v} dosyaları klasöre geçirmek
Akten einsehen {v} dosyaları görme
Dateien anderswo speichern {sub} {pl} dosyaları başka yere depolamak
Dateien suchen dosyaları aramak
Dateien werden gesendet dosyaları göndermek
die Dateienverwaltung {sub} {f} dosyaların idaresi
Daten austauschen dosyaları değiştirmek
Daten auswerten dosyaları değerlendirmek
Daten bearbeiten dosyaları işleme almak
Daten beibehalten dosyaları saklamak
Daten freigeben dosyaları serbest bırakmak
Die Anonymisierung der Daten ist erforderlich dosyaların gizlenmesi gerekli
Fehler beim Kopieren der Dateien {sub} {m} dosyaları kopyalarken oluşan hata
Akten der Rechtssache {sub} {pl} hukuki dosyalar
Alle Dateien {sub} {pl} bütün dosyalar
alle Variablen und alle Ordner tüm değişkenler ve tüm dosyalar
die Audiodateien {sub} {pl} işitsel dosyalar
Dateien zum Lesen okunabilen dosyalar
Dateien zum Schreiben yazılan dosyalar
doppelte Dateien {sub} {pl} çift dosyalar
dynamische Dokumente {sub} {pl} dinamik dosyalar
eintreffende Dateien {sub} {pl} gelen dosyalar
fehlende Dateien {sub} {pl} eksik dosyalar
formatierte Daten {sub} {pl} bilgisayarda okunacak şekilde yüklenmiş dosyalar
die Geheimakten {sub} {pl} gizli dosyalar
Gemeinsame Dateien {sub} {pl} [Microsoft Windows] ortak dosyalar
sortierte Daten {sub} {pl} ayrılmış dosyalar
die Symboldateien {sub} {pl} sembol dosyalar
Verborgene Dateien {sub} {pl} gizli dosyalar
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu