20 direkte Treffer gefunden für: Zwang


50 indirekte Treffer gefunden für: Zwang

Deutsch Türkisch
Zwang anwenden {v} zor kullanmak
Zwang der Verhältnisse {sub} {m} koşullardan doğan zaruret
Zwang zur Entscheidung {sub} {m} karar verme zarureti
die Zwangarbeit {sub} {f} kölelik işi
der Zwangaufenthalt {sub} {m} zorla ikâmet
die Zwangbeitreibung {sub} {f} vergiyi sıkıştırarak tedarik etme
die Zwangehe {sub} {f} zorla yapılan evlilik
die Zwangenteignung {sub} {f} zorla malına el koymak
die Zwangernährung {sub} {f} zorla besleme
die Zwangerziehungsanstalt {sub} {f} zorla eğitim kurumu
zwanghaft {adj} baskı sonucu
zwanghaft {adj} mecburi
zwanghaft {adj} zaruri
zwanghaft {adj} zorla
zwanghaft {adj} zorlama sonucu
zwanghaft {adj} zorlanmış
zwanghaft {adj} zorlantılı
zwanghafter {adj} daha zaruri
zwanghafter Spieler {sub} {m} zorlama sonucu oyuncu
zwanghafteste {adj} en zaruri
die Zwanghandlung {sub} {f} zorlama hareketi
die Zwangherrschaft {sub} {f} kaba kuvvetle yönetim
die Zwangjacke {sub} {f} eskiden akıl hastanesinde zorla giydirilen ceket
die Zwanglauflehre {sub} {f} harekete ait mekanizma ilimi
die Zwanglauflehre {sub} {f} kinematik
zwanglose Bekleidung {sub} {f} etki altında kalmadan giyim
zwanglose Kleidung {sub} {f} etki altında kalmadan giyilen elbise
zwanglose Zusammenkunft {v} etki altında kalmadan buluşma
die Zwanglosigkeit {sub} {f} resmiyetten uzaklık
die Zwanglosigkeit {sub} {f} serbestlik
die Zwanglosigkeit {sub} {f} teklifsizlik
zwangneurotische Charakterneurose {sub} {f} obsessif veya obsessifkompulsif tipte karakter nevrozu
die Zwangsaffekte {sub} {pl} zorlantısal duygular
die Zwangsanleihe {sub} {f} mecburi borçlanma
die Zwangsanleihe {sub} {f} zorunlu borçlanma
die Zwangsanleihen {sub} {pl} zorunlu borçlanmalar
die Zwangsantriebe {sub} {pl} zorlantısal dürtüler
die Zwangsarbeit {sub} {f} [als Gefängnisstrafe] ağır hapis
die Zwangsarbeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hapis cezası sırasında zorla çalıştırılma
die Zwangsarbeit {sub} {f} angarya
die Zwangsarbeit {sub} {f} zorla yaptırılan ağır
die Zwangsarbeit {sub} {f} zorla çalıştırma
die Zwangsarbeit {sub} {f} zorla çalıştırılma
die Zwangsarbeit {sub} {f} çalışma zorunluluğu
der Zwangsarbeiter {sub} {m} angaryaya zorlanan işçi
der Zwangsarbeiter {sub} {m} zorla çalıştırılan işçi
die Zwangsarbeiter {sub} {pl} zorla çalıştırılan işçiler
die Zwangsarbeiterin {sub} {f} [weiblich] angaryaya zorlanan işçi
die Zwangsarbeiterin {sub} {f} [weiblich] zorla çalıştırılan işçi
die Zwangsarbeiterinnen {sub} {pl} zorla çalıştırılan işçiler
0.002s