15 direkte Treffer gefunden für: avukat


50 indirekte Treffer gefunden für: avukat

Deutsch Türkisch
der Advokate {sub} {m} avukatlar
Advokaten [dem] avukata
das Advokatenstift {sub} {n} avukat kalemi
die Advokatinnen {sub} {pl} [weiblich] avukatlar
die Advokatur {sub} {f} avukat bürosu
die Advokatur {sub} {f} avukat yazıhanesi
die Advokatur {sub} {f} avukatlık
das Advokaturskanzlei {sub} {n} avukatlık bürosu
als Anwalt praktizieren {v} avukat olarak pratisyenlik yapmak
als Anwalt zulassen {v} avukat olarak izin vermek
Anwalt beauftragen avukat görevlendirmek
Anwalt hat auf Freispruch plädiert {sub} {m} avukat beratı savunuyor
Anwalt sein {v} avukat olmak
die Anwaltkanzlei {sub} {f} avukat bürosu
anwaltlich {adj} avukatca
Anwalts- avukatın-
das Anwaltsanderkonto {sub} {n} avukatın müvekkili için açtığı banka hesabı
der Anwaltsanwärter {sub} {m} avukat adayı
der Anwaltsberuf {sub} {m} avukatlık
der Anwaltsberuf {sub} {m} avukatlık mesleği
die Anwaltsbestellung {sub} {f} avukat tutma
das Anwaltsbüro {sub} {n} avukat bürosu
das Anwaltsbüro {sub} {n} avukatlık bürosu
die Anwaltschaft {sub} {f} avukatlık
Anwaltschafts avukatlık-
die Anwaltsfirma {sub} {f} avukatlık bürosu
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukat ücreti
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukatlık harcı
die Anwaltsgebühr {sub} {f} avukatlık ücreti
die Anwaltsgebühren {sub} {pl} avukatlık ücretleri
das Anwaltsgeheimnis {sub} {n} avukat sırı
der Anwaltsgehilfe {sub} {m} avukatlık yardımcısı
die Anwaltsgehilfin {sub} {f} [weiblich] avukatlık yardımcısı
der Anwaltsgerichtshof {sub} {m} avukatlar arası uzlaşmazlıklar mahkemesi
das Anwaltshonorar {sub} {n} avukat ücreti
das Anwaltshonorar {sub} {n} avukatlık ücreti
die Anwaltskammer {sub} {f} avukatlık barosu
die Anwaltskammer {sub} {f} avukatlık meclisi
die Anwaltskanzlei {sub} {f} avukatlar bürosu
die Anwaltskanzlei {sub} {f} avukatlık bürosu
die Anwaltskosten {sub} {pl} avukat masrafları
der Anwaltsnotar {sub} {m} avukatlık noteri
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukat bürosu
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukat yazıhanesi
die Anwaltspraxis {sub} {f} avukatlık bürosu
Anwaltspraxis ausüben {v} avukatlık bürosu çalıştırmak
der Anwaltsprozess {sub} {m} avukatla temsil edilme zorunluluğu olan dava
der Anwaltsprozess {sub} {m} avukatlık davası
die Anwaltsprüfung {sub} {f} avukat incelemesi
die Anwaltsrechnung {sub} {f} avukat faturası
0.003s