9 direkte Treffer gefunden für: Allah


50 indirekte Treffer gefunden für: Allah

Deutsch Türkisch
ade allaha ısmarladık
adieu Allah`a ısmarladık
Allah ist groß Allah büyüktür
Allah ist das Größte allahuekber
Allah ist unvergleichlich groß allahuekber
Allah segne dich dafür Allah sana nimetlerini nasip etsin
aller guten Dinge sind drei Allah`ın hakkı üçtür
alles Lob gebührt Allah Allaha şükür
die Allgegenwart {sub} {f} Allah´ın her yerde oluşu
an Gott glauben {v} Allah`a inanmak
Angenehme Nachtruhe! Allah rahatlık versin!
angenehme Ruhe! Allah rahatlık versin!
Apathie Gottes {sub} {f} Allah`ın tekettiği
die Asebie {sub} {f} Allahsızlık
auf freiem Feld Allah`ın dağında
auf Gott vertrauen Allah`a inanmak
auf Wiedersehen Allahaısmarladık
auf Wiedersehen sagen Allahaısmarladık demek
Auf Wiedersehen und alles Gute Allahaısmarladık ve her şey güzel olsun
auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık
Auf Wiedersehen! Allaha ısmarladık!
behüt dich Gott! Allah‚a emanet ol!
Behüte dich, euch Gott! [veraltet: Adieu] Allah‚a emanet ol!,olun!
beileibe [beileibe nicht!] Allah göstermesin
beileibe nicht Allah göstermesin
beim allmächtigen Gott schwören Allah`ın huzurunda yemin etmek
beten {v} [betete, habe gebetet] Allah‚a dua etmek
die Blasphemie {sub} {f} Allah`a küfretme
da sei Gott vor Allah göstermesin
das Dankopfer {sub} {n} Allah`a minnattarlık kurbanı
die Dankopfer {sub} {pl} Allah`a minnattarlık kurbanları
das Dankopfern {sub} {n} Allah`a minnattarlık uğruna kurban etmek
dein Wort in Gottes Ohr Allah duysun
dem Himmel sei geklagt Allah'a havale ediyorum
den Namen des Herrn missbrauchen Allah`ın adını kötüye kullanmak
deo gratias! Allah'a şükür!
der Gottseibeiuns [volkssprachlich] Allah bizimle olsun
der Zorn Gottes Allah`ın hiddeti
ich schwöre bei Gott Allah`ın adına yemin ederim
etwas auf gut Glück tun {v} Allah büyük! Allah kerim! ne olursa olsun diyerek yapmak
Fluch über euch Allah belanızı versin!
Friede des Herrn {sub} {m} Allah tarafından barış
die Gabe {sub} {f} Allah vergisi
Gabe Gottes {sub} {f} Allah nimeti
gegen Gott sündigen {v} Allah`karşı günah işlemek
Gelobt sei Gott! Allah`a şükür
Geschenk des Himmels {sub} {n} Allah vergisi
geschöpflich Allah kulu
die Geschöpflichkeit {sub} {f} Allah kulu olma
Gott befohlen Allaha emanet
0.001s