21 direkte Treffer gefunden für: Anlassen


33 indirekte Treffer gefunden für: Anlassen

Deutsch Türkisch
anlassen Metallvergütung {v} metal tasfiyesinde ateşleme
anlassen mit der Hand {v} el ile ateşlemek
Anlassen mit voller Spannung {sub} {n} toplam gerilimli ateşleme
Anlassen mittels Druckluft {sub} {n} tazyikli hava ile ateşleme
Anlassen unter Last {sub} {n} yüklü hareket
Anlassen von Metallen {sub} {n} metalleri tavlama
anlassener Stahl {sub} {m} tavlanmış çelik
Arbeiter zum Streik veranlassen {sub} {pl} işçileri greve teşvik etmek
asynchrones Anlassen {sub} {n} asenkron ateşleme
Blei anlassen {v} kurşun banyosunda sertleştirmek
das Radio anlassen radyoyu açık bırakmak
die Zahlung veranlassen ödeme talimatı vermek
eine Untersuchung veranlassen incelenmesini sağlamak
einen Motor anlassen {v} motoru çalıştırmak
etwas anlassen {v} [elektr. Gerät] bir şeyi açık bırakmak
etwas anlassen {v} [Kleidungsstück] bir şeyi üstünden çikarmamak
heranlassen {v} yaklaştırmak
Induktionshärten und Anlassen {v} endüksiyon sertleştirme ve tavlama
jemanden veranlassen {v} birini teşvik etmek
jemanden zu etwas veranlassen {v} birini bir şeye teşvik etmek
jemanden zu etwas veranlassen {v} birini bir şeye özendirmek
Maschine anlassen {v} makineyi işletmek
Maschine anlassen {v} makineyi çalıştırmak
Maschine anlassen {v} makineyi işletmek
Maßnahmen veranlassen {v} tedbir almak
Maßnahmen veranlassen {v} önlem almak
Stahl anlassen {v} çeliği tavlamak
Stahl anlassen {v} çeliği yumuşatmak
stahlanlassen {v} çeliği yumuşatmak
veranlassen {v} [veranlasste, hat veranlasst] bir şeye neden olmak
veranlassen {v} [veranlasste, hat veranlasst] bir şeyi yaptırmak
veranlassen {v} [veranlasste, hat veranlasst] fırsat vermek
veranlassen {v} [veranlasste, hat veranlasst] neden olmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu