2 direkte Treffer gefunden für: Alu


50 indirekte Treffer gefunden für: Alu

Deutsch Türkisch
der Alaun {sub} {m} alüminyum sülfat
das Alaunbad {sub} {n} alüminyum sülfat banyosu
die Alaunerde {sub} {f} alüminyum oksidi
das Alaunerz {sub} {n} alüminyum cevheri
die Alaungerberei {sub} {f} alüminyum oksitli deri fabrikası
die Alaungerbung {sub} {f} alüminyum oksitli sepileme
der Alaunstein {sub} {m} alün
die Aleminothermie {sub} {f} aluminotermi
aleminothermisch {adj} aluminotermiye ait
die Aliminiumgussfelgenfabrik {sub} {f} alüminyum dökümü cant fabrikası
alitierter Stahl {sub} {m} [Aluminieren] alüminyumla muamele edilen çelik
das Allophan {sub} {n} alüminyum, silisyum, oksijen ve hidrojen karışımı bileşik
alluvial {adj} alüvyal
alluvial {adj} alüvyonlu
der Alluvialboden {sub} {m} alüvyonlu taban
alluviale Ablagerung {sub} {f} alüvyonlu arazi
alluviale Ablagerung {sub} {f} alüvyonlu tortu
alluviale Lagerstätte {sub} {f} alüvyonlu depo yeri
alluvialer Schuttfächer {sub} {pl} alüvyonlu dökme blümleri
das Alluvialgold {sub} {n} alüvyonlu altın
das Alluvialland {sub} {n} alüvyon
der Alluvialton {sub} {m} alüvyal balçık
das Alluvium {sub} {n} alüvyon
die Alufolie {sub} {f} alüminyum folyo
die Alufolie {sub} {f} alüminyum kâğıt
der Aluguss {sub} {m} alüminyum döküm
das Alumimat {sub} {n} aluminat
aluminethermisch {adj} alüminotermik
aluminisieren {v} aluminyumlama
das Aluminium {sub} {n} [Al] alüminyum
das Aluminium {sub} {n} alüminyum
aluminium-kaschiert {adj} alüminyum folyo döşeli
aluminium-kaschiertes Papier {sub} {n} aliminyum kaplı kâğıt
der Aluminiumapparat {sub} {m} alüminyum cihazı
der Aluminiumapparat {sub} {m} alüminyum suni
die Aluminiumaußenhaut {sub} {f} [Flugzeugflügel] alüminyum dış kabuğu
die Aluminiumazetat {sub} {f} alüminyum asetat
das Aluminiumband {sub} {n} alüminyum tabaka
der Aluminiumbarren {sub} {m} alüminyum külçesi
der Aluminiumbarren {sub} {m} alüminyum çubuğu
die Aluminiumbekleidung {sub} {f} alüminyum kaplama
aluminiumbeschichtet alüminyum kaplı
der Aluminiumbeutel {sub} {m} alüminyum torba
das Aluminiumblech {sub} {n} alüminyum levha
das Aluminiumblech {sub} {n} alüminyum sac
das Aluminiumblech {sub} {n} alüminyum tabaka
der Aluminiumblechschrott {sub} {m} alüminyum sacı hurdası
der Aluminiumblock {sub} {m} alüminyum bloku
das Aluminiumborid {sub} {n} alüminyum bor
das Schleppnetz {sub} {n} şalü
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu