4 direkte Treffer gefunden für: asetat


40 indirekte Treffer gefunden für: asetat

Deutsch Türkisch
der Acetatdraht {sub} {m} asetat teli
die Acetate {sub} {pl} asetatlar
der Acetatessigester {sub} {m} asetat sirkesi esteri
die Acetatfaser {sub} {pl} asetat lifleri
die Acetatfolie {sub} {f} asetat plastiği
die Acetatkunstseide {sub} {f} asetat ipeği
die Acetatkunstseide {sub} {f} asetat suni ipek
das Acetatreyon {sub} {n} asetat ipeği
die Acetatseide {sub} {f} asetat ipeği
der Acetatzellstoff {sub} {m} asetat selülosik madde
der Azetatfarbstoff {sub} {m} asetat renk maddesi
der Azetatlack {sub} {m} asetat verniği
der Azetessig {sub} {m} asetat sirke
der Azetessigester {sub} {m} asetat sirke esteri
die Acetylsaccharose {sub} {f} sakkaroz oktaasetat
aktives Acetat {sub} {n} aktif asetat
die Aluminiumazetat {sub} {f} alüminyum asetat
das Ammoniumacetat {sub} {n} amonyum asetat
das Amylacetat {sub} {n} amil asetat
das Bariumacetat {sub} {n} baryum asetat
basischer Grünspan {sub} {m} bakır asetat
basisches Bleiacetat {sub} {n} bazik kurşun asetat
das Bleiacetat {sub} {n} kurşun asetat
das Bleiazetat {sub} {n} kurşun asetat
der Bleizucker {sub} {m} [Chemie] kurşun asetat
das Butilacetat {sub} {n} bütil asetat
das Calciumacetat {sub} {n} kalsiyum asetat
das Celluloseacetat {sub} {n} selüloz asetat
das Cellulosetriacetat {sub} {n} selüloz triasetat
das Eisenazetat {sub} {n} demir asetat
das Essigsäurekali {sub} {n} potasyum asetat
der Essigsäurekalk {sub} {m} kalsiyum asetat
die Essigsäuretonerde {sub} {f} alüminyum asetat
das Essigsäurezink {sub} {n} çinko asetat
das Ethylacetat {sub} {n} etil asetat
das Ferriacetat {sub} {n} demir asetat
das Glycerinacetat {sub} {n} [Glycerinazetat] gliserin asetat
das Kaliumacetat {sub} {n} potasyum asetat
kristallisierter Grünspan {sub} {m} kristalleşmiş bakır asetat
das Kupferacetat {sub} {n} bakır asetat
0.002s