24 direkte Treffer gefunden für: keskin


50 indirekte Treffer gefunden für: keskin

Deutsch Türkisch
abfasen {v} [faste ab, hat abgefast] keskin kenarları yivlemek
das Abkanten {sub} {n} keskinliği giderme
abkanten {v} [kantete ab, hat abgekantet] keskinliğini gidermek
abschärfen {v} keskinleştirmek
die Abschärfung {sub} {f} [Entschärfung] keskinliğini azaltma
abwetzen {v} keskinletmek
der Adlerblick {sub} {m} keskin bakış
an Schärfe mangeln keskinliğini kaybetmek
anschleifen {v} [schliff an, hat angeschliffen] keskinletmek
anwetzen {v} keskin hale getirmek
anwetzen {v} keskinletmek
das Beizen {sub} {n} [Tabak: beizte, hat gebeizt] keskin asitle tütünün kötü maddelerini alma
die Beißzange {sub} {f} keskin kıskaç
durchdringender Blick {sub} {m} keskin bakış
durchdringender Charakter {sub} {m} keskin karakter
durchdringender Einfluss {sub} {m} keskin nüfuz
durchdringender Gestank {sub} {m} keskin koku
durchdringender Schauer {sub} {m} keskin sağanak
durchdringender Schmerz {sub} {m} keskin ağrı
durchdringender Ton {sub} {m} keskin ses
durchdringendes Auge {sub} {n} keskin göz
ein penetranter Geruch keskin bir koku
die Eindringlichkeit {sub} {f} keskinlik
eine spitze Zunge keskin dili olmak
eine spitze Zunge haben {v} keskin dilli olmak
feines Urteilsvermögen {sub} {n} keskin karar verme yeteneği
die Geistesschärfe {sub} {f} keskin zekâlılık
gellen {v} keskin (tiz) bir ses çıkarmak
der Ghillie-Anzug {sub} {m} [Tarnanzug für Scharfschützen] keskin nişancı elbisesi
die Haarnadelkurve {sub} {f} keskin viraj
hellhörig {adj} keskin kulaklı birisi
herb [Schönheit] keskin güzel
die Herbe {sub} {f} keskinlik
die Ingeniösität {sub} {f} keskin zekâ
kantig {adj} keskin kenarlı
kantige Handschrift {sub} {f} keskin köşeli el yazısı
die Kantigkeit {sub} {f} keskin kenarlılık
die Kehre {sub} {f} [scharfe Kurve] keskin viraj
die Luchsaugen {sub} {pl} keskin gözler
Luchsaugen haben {v} keskin gözleri olmak
messerscharf [Kritik] keskin eleştiri
messerscharf [z. B. Falten] keskin kıvrım
mit scharfem Auge keskin gözle
mit scharfem Blick keskin bakışla
mit scharfen Augen keskin gözlerle
mit schneidender Stimme keskin sesle
mit schneidender Stimme antworten keskin sesle cevaplamak
penetrant [Gestank, Parfüm] keskin (parfüm)
penetranter Geruch {sub} {m} keskin koku
die Prägnanz {sub} {f} keskin belirginlik
0.003s