8 direkte Treffer gefunden für: Wind


50 indirekte Treffer gefunden für: Wind

Deutsch Türkisch
Mit Windows kompatibel Windows‚a uyumlu
Wind bläst {sub} {m} rüzgâr esiyor
Wind machen {v} {ugs.} sert davranmak
Wind machen {v} rüzgâr yapmak
Wind pfeift {sub} {m} rüzgâr uğulduyor
Wind pfeift {sub} {m} rüzgâr ıslık çalıyor
Wind saust {sub} {m} rüzgâr uğulduyor
Wind schwillt Segel rüzgâr yelkenleri şişiriyor
der Windabweiser {sub} {m} rüzgâr önleyici
der Windantrieb {sub} {m} yel değirmeni tahriki
der Windanzeiger {sub} {m} rüzgâr göstergesi
die Windausnutzung {sub} {f} rüzgârdan faydalanma
die Windbeanspruchung {sub} {f} rüzgâr etkisi
der Windbedarf {sub} {m} hava ihtiyacı
die Windbelastung {sub} {f} rüzgâr basıncı
Windbelastung {v} rüzgâr etkisi
der Windbeutel {sub} {m} [abwertend: Person] palavracı
der Windbeutel {sub} {m} [Gebäck] bir çeşit kremalı pasta
der Windbeutel {sub} {m} [Gebäck] kremalı pasta
der Windbeutel {sub} {m} havai kişi
die Windbeutel {sub} {pl} [Gebäck] kremalı pastalar
Windbeutel mit Creme {sub} {m} kremalı pasta
die Windbeutelei {sub} {f} hafif davranma
die Windbeutelei {sub} {f} yalancılık
der Windbeutelteig {sub} {m} kremalı pasta hamuru
die Windbewegung {sub} {f} rüzgâr esme istikameti
die Windbewegung {sub} {f} rüzgârın hareketi
die Windblumen-Königskerze {sub} {f} burunca otu
die Windblumen-Königskerze {sub} {f} sığır kuyruğu
der Windbrecher {sub} {m} rüzgâr kırıcı
die Windbremse {sub} {f} vantilatör freni
der Windbruch {sub} {m} rüzgârın verdiği zarar
der Windbruch {sub} {m} yuvarlatılmış kereste
die Wind {sub} {f} fırtınalı bora
die Windböe {sub} {f} ani rüzgâr
die Winddauer {sub} {f} rüzgâr süresi
winddicht {adj} hava geçirmez
die Winddichtigkeit {sub} {f} rüzgâr yoğunluğu
das Winddreieck {sub} {n} rüzgâr üçgeni
der Winddruck {sub} {m} hava tazyiki
der Winddruck {sub} {m} rüzgâr basıncı
der Winddruckmesser {sub} {m} hava basıncı kaydedici
die Winde {sub} {f} [Acker-] kahkahaçiçeği
die Winde {sub} {f} [Pflanze] boru çiçeği
die Winde {sub} {f} [Technik] bocurgat
die Winde {sub} {f} [Technik] maçuna
die Winde {sub} {f} [Technik] çıkrık
die Winde {sub} {f} bina elevatörü
die Winde {sub} {f} gündüz sefası
die Winde {sub} {f} gündüzsefası
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu