1 direkte Treffer gefunden für: fixe

Deutsch Türkisch
die Fixe {sub} {f} [weiblich] çabuk kişi

47 indirekte Treffer gefunden für: fixe

Deutsch Türkisch
fixe Abzüge {sub} {pl} sabit kesintiler
fixe Aufwendungen {sub} {pl} sabit giderler
fixe Gemeinkosten {sub} {pl} bütçelenmiş sabit genel imal maliyeti
fixe Gemeinkosten {sub} {pl} sabit genel imalat giderleri
fixe Idee {sub} {f} [Med.] bir kimsenin saplanıp kurtulamadığı fiksi saplantı
fixe Idee {sub} {f} [Med.] ide fiks
fixe Idee {sub} {f} idefiks
fixe Idee {sub} {f} sabit fikir
fixe Idee {sub} {f} saplantı
fixe Ideen haben {v} sabit fikir sahibi olmak
fixe Kosten {sub} {pl} kapasite maliyeti
fixe Kosten {sub} {pl} sabit giderler
fixe Kosten {sub} {pl} sabit maliyet
fixe Rendite {sub} {f} sabit verim
fixe Ressource {sub} {f} sabit kaynak
fixe Steuer {sub} {f} sabit vergi
fixe Wechselkurse {sub} {pl} sabit kambiyo kurları
das Fixecho {sub} {n} sürekli eko
fixen [ugs.: Drogen spritzen] damara eroin şırınga etmek
fixen [ugs.: Drogen spritzen] damardan uyuşturucu şırınga etmek
das Fixen {sub} {n} açıktan satış
das Fixen {sub} {n} bono satma
das Fixen {sub} {n} damara eroin şırınga etme
fixen {v} bono satmak
fixen {v} damara eroin şırınga etmek
fixen {v} uyuşturucu kullanmak
fixend {adj} uyuşturucu kullanan
der Fixer {sub} {m} [Drogenabhängiger] uyşturucu bağımlısı
der Fixer {sub} {m} [ugs.: jemand, der sich Drogen spritzt] damardan uyuşturucu şırınga eden kimse
der Fixer {sub} {m} borsa oyuncusu
der Fixer {sub} {m} uyuşturucu bağımlısı
die Fixer {sub} {pl} uyuşturucu bağımlıları
fixer Anteil {sub} {m} sabit hisse
fixer Betrag {sub} {m} sabit miktar
fixer Kurs {sub} {m} sabit döviz kuru
fixer Kurs {sub} {m} sabit kur
fixer Salmiak {sub} {m} sabit amonyak tuzu
fixer Wechselkurs {sub} {m} sabit kambiyo kuru
die Fixerin {sub} {f} [weiblich] uyuşturucu bağımlısı bayan
der Fixerraum {sub} {m} damara eroin şırınga etme odası
die Fixerstube {sub} {f} damara eroin şırınga etme kaması
die Fixerszene {sub} {f} uyuşturucu bağımlısı kesim
fixes Einkommen {sub} {n} sabit gelir
die Affixe {sub} {pl} ön ve son ekler
die Kruzifixe {sub} {pl} Hz İsa’yı çarmıhta gösteren heykel veya resimler
die Präfixe {sub} {pl} örnekler
die Suffixe {sub} {pl} [Grammatik] sonekler
0.002s