15 direkte Treffer gefunden für: ama


50 indirekte Treffer gefunden für: ama

Deutsch Türkisch
abgezielt amaç edinmiş
der Ablaufcomputer {sub} {m} amaç bilgisayar
der Ablaufrechner {sub} {m} amaç bilgisayar
die Absicht {sub} {f} amaç
Absicht haben {v} ama olmak
die Absichten {sub} {pl} amaçlar
die Absichterklärung {sub} {f} amaç açılaması
absichtslos {adj} amaçsız
abzielen {v} [zielte ab, hat abgezielt] amaç edinmek
abzielen {v} [zielte ab, hat abgezielt] amaçlamak
abzielend {adj} amaçlayarak
Ach du lieber Gott! aman Yarabbim
Ach du lieber Himmel! aman yaratanım
Ach du meine Güte! aman Allahım!
Ach du meine Güte! aman yarabbim!
ach! aman!
Ach, was soll's! aman boşver
Allmächtiger Gott! {sub} {m} aman Allah‚ ım
als Außenseiter gehandelt amatör olarak tanınmak
als Ziel gesetzt amaç edindi
als Ziel setzen {v} amaç edinmek
amagnetischer Stahl {sub} {m} manyetik olmayan çelik
das Amalgam {sub} {n} [Chemie] alaşım
das Amalgam {sub} {n} amalgam
das Amalgam {sub} {n} cıvalı maden alaşımı
das Amalgam {sub} {n} cıvanın başka madenle birleşmesi
das Amalgam {sub} {n} malgama
Amalgam für Zahntechnik {sub} {n} diş tekniği için amalgam
die Amalgamation {sub} {f} malgama yapmama
Amalgamation in rotierenden Fässern {sub} {f} döner tamburla malgama yapma
die Amalgamationsanlage {sub} {f} malgama yapma tesisi
das Amalgamationsverfahren {sub} {n} malgama ameliyesi
der Amalgamator {sub} {m} malgama kazanı
das Amalgambad {sub} {n} malgama banyosu
das Amalgambad {sub} {n} malgama yapma banyosu
die Amalgambildung {sub} {f} malgama oluşumu
die Amalgamdestillation {sub} {f} malgama damıtma fırını
die Amalgame {sub} {pl} malgamalar
die Amalgamerpfanne {sub} {f} malgama yapma kazanı
das Amalgamfilter {sub} {n} malgama filtresi
die Amalgamfüllung {sub} {f} amalgamlı diş dolgusu
amalgamierbar {adj} malgama yapılabilir
die Amalgamiereinrichtung {sub} {f} malgama yapma tesisi
das Amalgamieren {sub} {n} alaşım yapma
amalgamieren {v} [Chemie] alaşım yapmak
amalgamieren {v} cıvalı maden halitası yapmak
amalgamieren {v} malgama yapmak
amalgamieren {v} malgamalamak
amalgamierend alaşım yapan
amalgamierende Sprachen kaynaştırıcı diller
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu