30 direkte Treffer gefunden für: acele


50 indirekte Treffer gefunden für: acele

Deutsch Türkisch
abgehaspelt aceleyle söylenmiş
abhaspeln {v} {ugs.} [haspelte ab, hat abgehaspelt] aceleyle söylemek
abhetzen {v} [hetzte ab, hat abgehetzt] aceleye getirmek
anpesen {v} [peste an, ist angepest] aceleyle koşup gelmek
anpreschen {v} [im Laufschritt] acele ile yaklaşmak
antraben {v} acele ile yaklaşmak
antreiben {v} [trieb an, hat angetrieben] acele ettirmek
Beeil dich! acele et!
beeile dich! acele et!
beeilen {v} [sich ~] acele etmek
beeilen {v} acele etmek
beeilen sich acele ediyorlar
die Beeilung {sub} {f} acele etme
Beeilung! acele!
brausen {v} [brauste, hat gebraust] acele etmek
Da du so drängst ... acele ettiğinden…
das hat noch Zeit acelesi yok
die Depesche {sub} {f} acele mektup
Dinge übers Knie brechen acele ile yapılan işler işler
dranhalten {v} [sich] acele etmek
dringendes Gespräch {sub} {n} acele konuşma
dringendes Telefongespräch {sub} {n} acele telefon konuşması
der Dringlichkeitsantrag {sub} {m} acele görüşme teklifi
der Dringlichkeitsbeschluss {sub} {m} aceleyle verilen karar
drängeln {v} aceleye getirmek
der Dränger {sub} {m} aceleci kişi
der Drängler {sub} {m} {ugs.} aceleci
der Eilantrag {sub} {m} acele dilekçe
Eile haben {v} aceleci olmak
Eile haben {v} acelesi olmak
Eile mit Weile acele giden ecele gider
Eile mit Weile acele işe şeytan karışır
eilen {v} [dringend sein] acelesi olmak
eilen {v} [ich eilte, ich habe geeilt] aceleci olmak
eilen {v} [sich ~] acele etmek
die Eilende {sub} {pl} aceleciler
eilfertig {adj} aceleci
das Eilfrachtsgut {sub} {n} acele gidecek eşya
das Eilgut {sub} {n} acele gidecek eşya
eilig geschrieben acele yazılmış
eilig haben {v} acelesi olmak
eilig trippeln {v} acele küçük küçük adımlarla yürümek
eilig weggehen {v} acele gitmek
eilig zurückkehren {v} acele geri gelmek
der Eiliger {sub} {m} acelesi olan
die Eiligkeit {sub} {f} acelecilik
eiligst {adv} acele ederek
eiligst {adv} aceleyle
die Eilsendung {sub} {f} acele yollama
eilt [er, sie, es~] acele ediyor
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu