2 direkte Treffer gefunden für: Medikament

Deutsch Türkisch
das Medikament {sub} {n} ilaç
das Medikament {sub} {n} çare

62 indirekte Treffer gefunden für: Medikament

Deutsch Türkisch
Medikament einnehmen {v} ilaç almak
Medikament einnehmen {v} ilaç kullanmak
Medikament gegen Asthma [ein~] astıma karşı ilaç
Medikament hat geholfen ilaç iyi geldi
Medikament hat noch stundenlang fortgewirkt {sub} {n} ilacın etkisi daha saatlerce devam etti
Medikament ist rezeptfrei bu ilaç reçetesiz
Medikament nehmen {v} ilaç almak
Medikament ohne Zulassung ruhsatsız ilaç
Medikament oral einnehmen ilacı ağızdan almak
Medikament schlucken {v} ilaç yutmak
Medikament trinken {v} ilaç içmek
Medikament verschreiben {v} ilaç yazmak
Medikament zur Behandlung seltener Krankheiten {sub} {n} seyrek raslanan hastalıkları tedavi ilacı
die Medikamente {sub} {pl} ilaçlar
Medikamente absetzen {v} ilaçları almayı durdurmak
Medikamente zur Behandlung von Härtefällen {sub} {pl} mağduriyet halinde tedavi için kullanılan ilaçlar
Medikamenten [den~] ilaçlara
medikamentenabhängig {adj} ilaça bağımlı
die Medikamentenabhängigkeit {sub} {f} [Medikamentensucht] ilaç bağımlılığı
die Medikamentenabhängigkeit {sub} {f} [psychologisch] ilaç bağımlılığı
die Medikamentenabhängigkeit {sub} {f} ilaç bağımlılığı
der Medikamentenabusus {sub} {m} gereksiz ilaç kullanımı
die Medikamenteneinnahme {sub} {f} ilaç alma
der Medikamentengebrauch {sub} {m} ilaç kullanma
die Medikamentengruppe {sub} {f} ilaçlar grubu
Medikamentenliste für Proband {sub} {f} denek için ilâlar listesi
der Medikamentenmissbrauch {sub} {m} [Arzneimissbrauch] ilaç suiistimali
der Medikamentenmissbrauch {sub} {m} [Arzneimittelmissbrauch] ilacı kötüye kullanma
der Medikamentenmissbrauch {sub} {m} ilacın kötü niyetli kullanılması
der Medikamentenmissbrauch {sub} {m} ilaç suiistimali
die Medikamentenprüfung {sub} {f} ilaç testi
die Medikamentenresistenz {sub} {f} ilaç bağışıklığı
der Medikamentenschrank {sub} {m} ecza dolabı
der Medikamentenschrank {sub} {m} ilaç dolabı
der Medikamentenspiegel {sub} {m} ilaç düzeyi
die Medikamentensucht {sub} {f} [psychologisch: Medikamentenabhängigkeit] ilaç bağımlılığı
die Medikamentensucht {sub} {f} ilaç bağımlılığı
die Medikamentensüchtige {sub} {f} [psychologisch] ilaç bağımlısı
die Medikamentenverabreichung {sub} {f} ilaç verme
die Medikamentenverpackung {sub} {f} ilaç paketleme
die Medikamentenverträglichkeit {sub} {f} ilaç uygunluğu
die Medikamentenwirkung {sub} {f} ilaç etkisi
die Medikamentenzusammensetzung {sub} {f} ilaç bileşimi
medikamentös {adj} ilaçla
medikamentös veranlasste Immunreaktion {sub} {f} ilaçla sağlanan imnün reaksiyonu
medikamentöse Behandlung {sub} {f} ilaçla tedavi
medikamentöse Kürettage {sub} {f} ilaçla kürtaj
medikamentöse Therapie {sub} {f} ilaçla terapi
medikamentöse Therapie oder Arzneimitteltherapie {sub} {f} ilaçla tedavi
aktives Medikament {sub} {n} aktif ilaç
antivirales Medikament {sub} {n} virüse karşı etkili ilaç
das Handverkaufsmedikament {sub} {n} elde satılan ilaç
die Hochdruckmedikament {sub} {pl} yüksek tansiyon ilâcı
das Hustenmedikament {sub} {n} [Med.] öksürük ilacı
ich verschreibe Ihnen ein Medikament Size ilaç yazıyorum
das Kontrollmedikament {sub} {n} kontrol ilacı
das Magenmedikament {sub} {n} mide ilacı
markenloses Medikament {sub} {n} markasız ilaç
nicht rezeptpflichtiges Medikament {sub} {n} reçetesiz ilaç
das Scheinmedikament {sub} {n} sahte ilaç
das Schleifendiuretikum {sub} {n} harntreibendes Medikament
verschreibungspflichtiges Medikament {sub} {n} reçeteyle satılan ilaç
0.003s