5 direkte Treffer gefunden für: mide


50 indirekte Treffer gefunden für: mide

Deutsch Türkisch
abspeisen {v} mideye indirmek
die Achlorhydrie {sub} {f} [Med.] mide asidi azalması
agastrisch {adj} midenin olmaması
agạstrische Anämie {sub} {f} midenin bir kısmının alınmasından oluşan kansızlık
anekeln {v} [ekelte an, hat angeekelt] mide bulandırmak
anekeln {v} [ekelte an, hat angeekelt] mideyi bulandırmak
ankotzen {v} [kotzte an, hat angekotzt: anekeln, anwidern, jemandem zuwider sein] midesini bulandırmak
antazid {adj} mide asidi giderici
die Antazida {sub} {pl} mide asidi giderici ilaçlar
der Antazidum {sub} {m} mide asidi giderici ilaç
auf den Magen schlagen {v} midesine oturmak
auf Magensafteinwirkung zurückgeführte Geschwulstbildung mide asidine bağlı çıban oluşumu
das Aushebern {sub} {n} [Magen] mideyi hortumla boşaltma
aushebern {v} [Magen] mideyi hortumla boşaltmak
Aushebung des Magens {sub} {f} mide yıkama
bekömmlich {adj} midevi
der Brechreiz {sub} {m} mide bulantısı
den Magen auspumpen {v} mideyi boşaltmak
den Magen und Zwölffingerdarm betreffend mide ve oniki parmak bağırsağıyla ilgili
ein flaues Gefühl im Magen midedeki bir ekşilik hissi
ein Gefühl der Übelkeit mide bulantısı hissi
ein Schmerz im Magen midede bir sancı
der Ekel {sub} {m} mide bulantısı
die Ekelblume {sub} {f} mide bulandırıcı kokusu olan bir çiçek
die Emetika {sub} {pl} mide bulantısı yapan maddeler
das Emetikum {sub} {n} mide bulantısı yapan
emetisch {adj} mide bulandıran
Endoskop zur Magenuntersuchung {sub} {m} mide muayenesi ondoskopu
etwas im Magen liegen {v} midesinde bir şey olmak
die Filmtablette {sub} {f} midede çözülen tabaka ile kaplı hap
die Filmtabletten {sub} {pl} midede çözülen tabaka ile kaplı haplar
die Flatulenz {sub} {f} midede gaz birikimi
der Fresssack {sub} {m} midesine düşkün
die Gastralgie {sub} {f} mide kasınması
die Gastralgie {sub} {f} mide krampı
die Gastrektomie {sub} {f} midenin (ameliyatla) alınması
das Gastrin {sub} {n} mide suyu sökücü hormona benzer madde
das Gastrinom {sub} {n} mide suyu salan pankreas tümörü
gastrinproduzierender Tumor {sub} {m} mide suyu söktürücü tümör
gastrisch {adj} mide ile ilgili
gastrisch {adj} midevi
gastrisches Fieber [Med.] mide humması
die Gastroenteritis {sub} {f} mide bağırsak iltihabı (gastroenterit)
die Gastroenterologie {sub} {f} mide-bağırsak hastalıkları bilimi
gastrointestinal {adj} mide-bağırsak ile ilgili
gastrointestinale Blutung {sub} {f} mide-bağırsak kanaması
gastrointestinale Hormone {sub} {pl} mide-bağırsak hormonları
gastrointestinale Hämorrhagie {sub} {f} mide-bağırsakda şiddetli kanama
gastrointestinaler Krebs {sub} {m} mide-bağırsak kanseri
gastrointestinales Hormon {sub} {n} mide-bağırsak hormonu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu