11 direkte Treffer gefunden für: oral


50 indirekte Treffer gefunden für: oral

Deutsch Türkisch
blasen {v} [blies, hat geblasen] oral seks yapmak
das Brausenpulver {sub} {n} oralet gibi suda eriyen içecek tozu
Coitus oralis {sub} {m} [Fellatio] oral yoldan cinsel ilişki
dortig {adj} oralı
dortzulande oralarda
einheimisch {adj} oralı
die Einheimische {sub} {f} oralı
die Fellatio {sub} {f} oral cinsel ilişki
oral einzunehmen {v} ağızdan alınır
Oral petit mal {sub} {m} oral petit mal
Oral petit mal {sub} {m} psikomotor nöbet
oral sadistische Stufe {sub} {f} oral sadistik basamak
oral verabreichen {v} ağızdan vermek
oral verabreichtes Arzneimittel {sub} {n} ağızdan verilen ilaç
oral zuführen {v} ağızdan vermek
die Oralchirurgie {sub} {f} ağız cerrahlığı
orale Antibiotika {sub} {pl} oral antibiotik
orale Antidiabetika {sub} {pl} oral antidiyabetik
orale Antidiabetika {sub} {pl} şeker hastalığında ağızdan alınan haplar
orale Einnahme {sub} {f} ağızdan alma
orale Phase {sub} {f} oral dönem
orale Stufe {sub} {f} oral basamak
oraler Charakter {sub} {m} oral karakter
oraler Charakter {sub} {m} çocukluktaki gelişim sürecinin oral dönemine ait özellikleri taşıyan kişilik
oraler Glucosetoleranztest {sub} {m} oral glukoz tolerans testi
oraler Glucosetoleranztest {sub} {m} şeker hastalığı teşhis yöntemi
oraler Sex {sub} {m} ağızdan seks
die Oralerotik {sub} {f} ağızdan erotik
der Oralsex {sub} {m} ağızla cinsel ilişki
der Oralverkehr {sub} {m} ağız ile yapılan seks
der Oralverkehr {sub} {m} oral seks
ortsfremd {adj} oralı olmayan
ortsfremd sein {v} oraları bilmemek
der Ortsfremde {sub} {m} oralı olmayan
sich nicht darum kümmern {v} oralı olmamak
von dort oralı
aboral {adj} ağızdan uzakta
amoralisch {adj} amoral
antitumoral {adj} tümöre karşı
die Arbeitsmoral {sub} {f} görev bilinci
die Arbeitsmoral {sub} {f} ahlakı
die Arbeitsmoral {sub} {f} çalışma ahlakı
Auffassung von Moral {sub} {f} moral anlayışı
äquatorial {adj} ekvatoral
der Betriebsmoral {sub} {m} işletme ahlakı
brüchig {adj} {ugs.} bozuk moral
das Chlorai {sub} {n} [Chemie] kloral
das Chloral {sub} {n} kloral
der Choral {sub} {m} kilise ilâhisi
der Choral {sub} {m} koral
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu