5 direkte Treffer gefunden für: Krise


50 indirekte Treffer gefunden für: Krise

Deutsch Türkisch
Krise im Bankwesen {sub} {f} banka braşında kriz
Krise in der Mitte des Lebens {sub} {f} [Midlifekrise] hayatın ortası krizi
Krise überstehen {v} krizi atlatmak
kriseln {v} [Med.] bunalım belirtileri vermek
kriseln {v} [Med.] kriz belirtileri göstermek
Kriselt es in ...? …de krizmi var?
kriselte [es~] kriz vardı
die Krisen {sub} {pl} krizler
krisenanfällig {adj} bunalıma yatkın
krisenanfällig {adj} kriz tehlikesi içinde
krisenanfällig {adj} krize yatkın
krisenanfälliger {adj} daha krize yatkın
die Krisenanfälligkeit {sub} {f} bunalıma yatkınlık
die Krisenanfälligkeit {sub} {f} krize yatkınlık
krisenarm {adj} az krizli
die Krisenbestände {sub} {pl} kriz zamanı stokları
die Krisenbranche {sub} {f} krizdeki işkolu
die Kriseneingreiftruppe {sub} {f} kriz müdahale grubu
krisenfest {adj} kriz tehlikesi olmayan
krisenfest {adj} krizden etkilenmeyen
die Krisenfestigkeit {sub} {f} krize dayanılılık
der Krisenfonds {sub} {m} kriz fonları
der Krisenfonds {sub} {m} kriz zamanı için ayrılan fonlar
das Krisengebiet {sub} {n} kriz bölgesi
krisengeschüttelt {adj} krizle sarsılmış
die Krisengespräche {sub} {pl} kriz konuşmaları
der Krisengipfel {sub} {m} kriz zircesi
krisenhaft {adj} krizli
der Krisenherd {sub} {m} [Politik] kriz bölgesi
der Krisenherd {sub} {m} [Politik] çok sık bunalımların yaşandığı bölge
die Krisenhilfe {sub} {f} kriz (veya acil) yardım
die Krisenintervention {sub} {f} bunalıma müdahale
die Krisenintervention {sub} {f} krize müdahale
die Krisenintervention {sub} {f} psikiyatrik acil yardım
das Krisenkartell {sub} {n} kriz birliği
das Krisenland {sub} {n} kriz ülkesi
das Krisenmanagement {sub} {n} bunalım menajerliği
das Krisenmanagement {sub} {n} kriz menajerliği
das Krisenmanagement {sub} {n} kriz yönetimi
der Krisenmanager {sub} {m} kriz menajeri
der Krisenplan {sub} {m} kriz planı
die Krisenprovinz {sub} {f} kriz eyaleti
die Krisenregion {sub} {f} kriz bölgesi
Krisensektoren in der Industrie {sub} {pl} endüstride kriz sektörleri
krisensicher {adj} güvenceli
krisensicher {adj} krize karşı dayanıklı
krisensichere Anlagen {sub} {pl} güvenceli tesisler
krisensicherer Arbeitsplatz güvencesi olan çalışma yeri
die Krisensituation {sub} {f} kriz durumu
Krisensituationen verbessern kriz durumlarını düzeltmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu