5 direkte Treffer gefunden für: kriz


50 indirekte Treffer gefunden für: kriz

Deutsch Türkisch
Ablaufplan in Krisensituationen {sub} {m} kriz durumları anında hareket planı
das Antikrisenprogramm {sub} {n} krize karşı program
aus der Krise führen {v} krizden çıkarmak
Auswirkung der Krise {sub} {f} krizin etkisi
bei Ausbruch der Krise krizin başlaması anında
die Bertramwurzel {sub} {f} krizantem
der Chrysolith {sub} {m} [Erz] krizolit
durch eine Krise kommen krizden çıkmak
das Gespinst {sub} {n} [Spinne] krizalit
in einer Krise stecken {v} krizde olmak
in Krisenstimmung kriz atmosferinde
das Klimakterium {sub} {n} kriz dönemi
Krise überstehen {v} krizi atlatmak
kriseln {v} [Med.] kriz belirtileri göstermek
kriselte [es~] kriz vardı
die Krisen {sub} {pl} krizler
krisenanfällig {adj} kriz tehlikesi içinde
krisenanfällig {adj} krize yatkın
die Krisenanfälligkeit {sub} {f} krize yatkınlık
die Krisenbestände {sub} {pl} kriz zamanı stokları
die Krisenbranche {sub} {f} krizdeki işkolu
die Kriseneingreiftruppe {sub} {f} kriz müdahale grubu
krisenfest {adj} kriz tehlikesi olmayan
krisenfest {adj} krizden etkilenmeyen
die Krisenfestigkeit {sub} {f} krize dayanılılık
der Krisenfonds {sub} {m} kriz fonları
der Krisenfonds {sub} {m} kriz zamanı için ayrılan fonlar
das Krisengebiet {sub} {n} kriz bölgesi
krisengeschüttelt {adj} krizle sarsılmış
die Krisengespräche {sub} {pl} kriz konuşmaları
der Krisengipfel {sub} {m} kriz zircesi
krisenhaft {adj} krizli
der Krisenherd {sub} {m} [Politik] kriz bölgesi
die Krisenhilfe {sub} {f} kriz (veya acil) yardım
die Krisenintervention {sub} {f} krize müdahale
das Krisenkartell {sub} {n} kriz birliği
das Krisenland {sub} {n} kriz ülkesi
das Krisenmanagement {sub} {n} kriz menajerliği
das Krisenmanagement {sub} {n} kriz yönetimi
der Krisenmanager {sub} {m} kriz menajeri
der Krisenplan {sub} {m} kriz planı
die Krisenprovinz {sub} {f} kriz eyaleti
die Krisenregion {sub} {f} kriz bölgesi
krisensicher {adj} krize karşı dayanıklı
die Krisensituation {sub} {f} kriz durumu
Krisensituationen verbessern kriz durumlarını düzeltmek
die Krisensitzung {sub} {f} kriz toplantısı
der Krisenstab {sub} {m} kriz masası
die Krisensteuer {sub} {f} kriz vergisi
die Krisenstimmung {sub} {f} kriz havası
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu