6 direkte Treffer gefunden für: piyasa


50 indirekte Treffer gefunden für: piyasa

Deutsch Türkisch
abmarkten {v} piyasadan çekmek
die Absatzchance {sub} {f} piyasa şansı
das Absatzdenken {sub} {n} piyasa düşüncesi
die Absatzflaute {sub} {f} piyasa durgunluğu
die Absatzflaute {sub} {f} piyasada hareketsizlik
die Absatzforschung {sub} {f} piyasa araştırması
die Absatzkrise {sub} {f} piyasa krizi
die Absatzkrisen {sub} {pl} piyasa krizleri
die Absatzlage {sub} {f} piyasa durumu
das Absatzmaß {sub} {n} piyasa ölçüsü
das Absatzmonopol {sub} {n} piyasa monopolu
absatzorientiert piyasaya uyumlu
die Absatzorientierung {sub} {f} piyasaya uyma
die Absatzpolitik {sub} {f} piyasa politikası
das Absatzpotential {sub} {n} piyasa kapasitesi
die Absatzprognose {sub} {f} piyasa tahmini
die Absatzreserve {sub} {f} piyasa rezervi
der Absatzrückgang {sub} {m} piyasa gerilemesi
absetzen {v} [verkaufen: setzte ab, hat abgesetzt] piyasaya sürmek
Aktien einziehen piyasadaki hisse senetlerini toplamak
am Markt beschaffen piyasadan tedarik etmek
ankurbeln {v} [Wirtschaft, Produktion, Tourismus] piyasa canlandırmak
Ankurbelung der Konjunktur {sub} {f} piyasa canlandırma
Artikel mit beschränkter Nachfrage {sub} {m} piyasada pek tutulmayan eşya
auf Bildfläche erscheinen piyasaya çıkmak
auf dem Markt erscheinen piyasaya çıkmak
auf dem Markt zu haben sein piyasada bulunmak
auf dem Markt zu haben sein piyasada bulunur
auf den Markt bringen {v} piyasaya sürmek
auf den Markt kommen {v} piyasaya çıkmak
aus dem Verkehr gezogen piyasadan çekilmis
aus dem Verkehr gezogen werden piyasadan çekilmek
aus dem Verkehr gezogenes Geld {sub} {n} piyasadan çekilen para
die Baisseneigung {sub} {f} piyasa uygunluğu
Bedingungen des Absatzmarktes {sub} {pl} piyasa şartları
Beste auf dem Markt {sub} {n} piyasanın en iyisi
der Bestens-Auftrag {sub} {m} piyasa gereği
der Bestensauftrag {sub} {m} piyasa gereği
Bewertung zum Marktpreis {sub} {f} piyasa fiyatı üzerinden değerleme
boomen {v} piyasada ani bir canlanma yaşamak
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen {sub} {n} piyasa fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasıla
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen piyasa fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla
daniederliegen {v} [Handel] piyasada durgunluk olmak
den Markt beeinflussen {v} piyasa etkilemek
den Markt beeinträchtigen {v} piyasa sekteye uğratmak
den Markt beherrschen {v} piyasaya hakim olmak
den Markt belasten {v} piyasaya sıkıntı vermek
den Markt beliefern {v} piyasaya mal sürmek
den Markt beobachten {v} piyasa takip etmek
den Markt besser in den Griff bekommen {v} piyasa kontrol altına almak
0.002s