5 direkte Treffer gefunden für: Gesundheit


50 indirekte Treffer gefunden für: Gesundheit

Deutsch Türkisch
Gesundheit der Wirtschaft ekonominin sağlığı
Gesundheit fördern [die~] sağlığa yararlı olmak
Gesundheit geht vor Reichtum {sub} {f} sağlık zenginlikten önce gelir
Gesundheit schaden {v} sağlığına zarar vermek
Gesundheit sinnvoll unterstützen {v} sağlığı layığıyla desteklemek
Gesundheit wiedererlangen {v} tekrar sağlığına kavuşmak
Gesundheit wiederherstellen {sub} {f} tekrar sağlığı yerine gelmek
Gesundheit zu Liebe {sub} {m} [der~] sağlık uğruna
Gesundheit! [kein Pl.: nach dem Niesen] çok yaşa!
Gesundheit! [kein Pl.: nach dem Niesen] çok yaşayın!
gesundheitlich {adj} sağlıkla ilgili
gesundheitlich {adj} sağlıksal
gesundheitlich {adj} sıhhi
gesundheitlich angegriffen sağlık açısından sarsılmış
gesundheitlich geht es ihm gut sağlığı yerinde
Gesundheitliche Aufklärung {sub} {f} sağlık konusunda aydınlatma
gesundheitliche Beeinträchtigung {sub} {f} sağlık zedelenmesi
gesundheitliche Verfassung {sub} {f} sağlık durumu
gesundheitliche Versorgung {sub} {f} sağlık bakımı
gesundheitlicher Zusammenbruch {sub} {m} sağlık çöküşü
gesundheitlicher Zustand {sub} {m} sağlık durumu
Gesundheits- sağlık-
das Gesundheitsamt {sub} {n} sağlık bürosu
das Gesundheitsamt {sub} {n} sağlık dairesi
das Gesundheitsamt {sub} {n} sağlık memurluğu
das Gesundheitsamt {sub} {n} sağlık müdürlüğü
der Gesundheitsapostel {sub} {m} başkalarını da bu konuda eleştiren kişi
der Gesundheitsapostel {sub} {m} sağlık konusunda çok titiz olup
das Gesundheitsattest {sub} {n} sağlık raporu
das Gesundheitsattest {sub} {n} temiz patentesi
der Gesundheitsausschuss {sub} {m} sağlık kurulu
der Gesundheitsbeamter {sub} {m} sağlık memuru
die Gesundheitsbedienstete {sub} {pl} sağlık personeli
die Gesundheitsbedingung {sub} {f} sağlık vaziyeti
die Gesundheitsbeeinträchtigung {sub} {f} sağlık zedelenmesi
die Gesundheitsbefragung {sub} {f} sağlık sorgulaması
die Gesundheitsbehörde {sub} {f} sağlık bakanlığı dairesi
die Gesundheitsbehörde {sub} {f} sağlık bakanlığı makamı
die Gesundheitsbehörde {sub} {f} sağlık dairesi
die Gesundheitsbehörde {sub} {f} sağlık makamı
der Gesundheitsberater {sub} {m} sağlık danışmanı
die Gesundheitsberatung {sub} {f} sağlık danışmanlığı
der Gesundheitsbericht {sub} {m} sağlık raporu
die Gesundheitsbescheinigung {sub} {f} sağlık belgesi
die Gesundheitsbescheinigung {sub} {f} sağlık raporu
die Gesundheitsbeschädigung {sub} {f} sağlık ihlali
die Gesundheitsbestimmungen {sub} {pl} sağlık belirlemeleri
gesundheitsbewusst {adj} sağlıklı şekilde
gesundheitsbewusst {adj} sağlığa önem vererek
gesundheitsbewusste Ernährung {sub} {f} sağlıklı beslenme
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu