4 direkte Treffer gefunden für: kurulu


50 indirekte Treffer gefunden für: kurulu

Deutsch Türkisch
Abteilung Personal {sub} {f} kuruluş çalışanları bölümü
der Anfangsbestand {sub} {m} kuruluş envanteri
die Anfangsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansmanı
die Anfangskosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlage {sub} {f} kuruluş
das Anlaufkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
die Anlaufkosten {sub} {pl} kuruluş maliyeti
der Anlaufkredit {sub} {m} kuruluş kredisi
der Anlaufverlust {sub} {m} kuruluş kaybı
die Anlaufzeit {sub} {f} kuruluş süresi
die Anstalt {sub} {f} kuruluş
die Anstalten {sub} {pl} kuruluşlar
der Ariditätsindex {sub} {m} kuruluk endeksi
auf Gefahr der Gesellschaft kuruluşun sorumluluğunda
der Aufbau {sub} {m} [Gefüge] kuruluş
die Aufstellung {sub} {f} kurulum
der Aufstellungsort {sub} {m} kuruluş yeri
der Bau {sub} {m} kuruluş
bestehen {v} [bestand, habe bestanden] kurulu olmak
das Bestockungsziel {sub} {n} kuruluş amacı
die Bildung {sub} {f} kuruluş
das Dotationskapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Dürre {sub} {f} kuruluk
die Einrichtung {sub} {f} [öffentliche] kuruluş
die Einrichtungen {sub} {pl} kuruluşlar
Entscheidung des Rates tritt in Kraft {sub} {f} kurulun kararı yürülüǧe giriyor
die Erbauung {sub} {f} kuruluş
die Firma {sub} {f} kuruluş
die Gesellschaft {sub} {f} kuruluş
das Grundkapital {sub} {n} kuruluş sermayesi
die Grundkosten {sub} {pl} kuruluş giderleri
Gruppe Atomfragen des Rates {sub} {f} kurulun atom sorunları grubu
die Gründerjahre {sub} {pl} kuruluş yılları
die Gründung {sub} {f} kuruluş
das Gründungsabkommen {sub} {n} kuruluş anlaşması
die Gründungsakte {sub} {f} kuruluş evrağı
der Gründungsaufwand {sub} {m} kuruluş masrafı
die Gründungsbeihilfe {sub} {f} kuruluş yardımı
der Gründungsbericht {sub} {m} kuruluş raporu
die Gründungsbilanz {sub} {f} kuruluş bilançosu
der Gründungsboom {sub} {m} kuruluş konjonktürü
das Gründungsdatum {sub} {n} kuruluş tarihi
die Gründungsdokumente {sub} {pl} kuruluş dokümanları
die Gründungsfeier {sub} {f} kuruluş kutlaması
die Gründungsfinanzierung {sub} {f} kuruluş finansesi
die Gründungsfreiheit {sub} {f} kuruluş serbestisi
die Gründungsgesellschaft {sub} {f} kuruluş halinde şirket
die Gründungsgesetz {sub} {f} kuruluş kanunu
das Gründungsjahr {sub} {n} kuruluş yılı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu