11 direkte Treffer gefunden für: Versorgung


50 indirekte Treffer gefunden für: Versorgung

Deutsch Türkisch
Versorgung der Bevölkerung {v} halkın geçimini sağlama
Versorgung für Lampen {sub} {f} lamba tedarik etme
Versorgung mit {sub} {f} ...ile bakım
Versorgung mit Bargeld {sub} {f} nakit para sağlama
Versorgung mit Daten {sub} {f} veri sağlama
Versorgung mit Eiweisserzeugnissen {sub} {f} protein ile bakım
Versorgung mit Fernwärme {sub} {f} merkezi ısıtma sağlama
versorgung mit Speisen {sub} {f} yemek tedarik etme
Versorgung mit Speisen und Getränken {sub} {f} yemek ve içmek tedarik etme
Versorgung, ärztliche- {sub} {f} tıbbi bakım
der Versorgungdruck {sub} {m} sağlama basıncı
die Versorgungen {sub} {pl} beslemeler
die Versorgungen {sub} {pl} tedarikler
die Versorgungsader {sub} {f} besleme damarı
die Versorgungsagentur {sub} {f} besleme acentası
das Versorgungsaggregat {sub} {n} besleme ünitesi
das Versorgungsamt {sub} {n} sosyal bakım dairesi
die Versorgungsanlage {sub} {f} besleme tesisi
der Versorgungsanschluss {sub} {m} tedarik bağlantısı
die Versorgungsanschlüsse {sub} {pl} tedarik bağlantıları
der Versorgungsanwärter {sub} {m} bakıma muhtaç kişi
der Versorgungsanwärter {sub} {m} bakım için müracaat eden kişi
die Versorgungsart {sub} {f} tedarik tütü
die Versorgungsausgang {sub} {f} bakım türü
der Versorgungsausgleich {sub} {m} [bei Scheidung] emeklilik için yapılan ödemelerin boşanmada eşler arasında paylaştırılması [boşanmada]
der Versorgungsausgleich {sub} {m} [bei Scheidung] geçim dengelemesi [boşanmada]
das Versorgungsausgleichsgesetz {sub} {n} [bei Scheidung] emeklilik için yapılan ödemelerin boşanmada eşler arasında paylaştırılması kanunu [boşanmada]
das Versorgungsausgleichsgesetz {sub} {n} [bei Scheidung] geçim dengelemesi kanunu [boşanmada]
der Versorgungsbedarf {sub} {m} bakım gereksinimi
die Versorgungsbedingungen {sub} {pl} tedarik şartları
der Versorgungsbereich {sub} {m} servis bölgesi
der Versorgungsbetrieb {sub} {m} kamu hizmeti işletmesi
die Versorgungsbetriebe {sub} {pl} kamu hizmeti işletmeleri
der Versorgungsbezug {sub} {m} bakım alma
die Versorgungsbilanz {sub} {f} bakım bilançosu
das Versorgungsdefizit {sub} {n} bakım noksanlığı
die Versorgungseingang {sub} {f} bakım girişi
die Versorgungseinheit {sub} {f} bakım ünütesi
die Versorgungseinrichtung {sub} {f} besleme ünitesi
die Versorgungseinrichtung {sub} {f} tedarik ünitesi
der Versorgungsempfänger {sub} {m} devletten maaş alan emekli
die Versorgungsempfänger {sub} {pl} devletten maaş alan emekliler
die Versorgungsempfängerinnen {sub} {pl} devletten maaş alan emekli bayanlar
der Versorgungsengpass {sub} {m} arz dar boğazı
der Versorgungsengpaß {sub} {m} [alt] arz dar boğazı
das Versorgungsgebiet {sub} {n} bakım alanı
das Versorgungsgerät {sub} {n} besleme aleti
Versorgungsgerät auswechseln {v} besleme aletini değiştirmek
die Versorgungsgüter {sub} {pl} iaşe malları
der Versorgungshafen {sub} {m} servis limanı
0.002s