14 direkte Treffer gefunden für: weh


50 indirekte Treffer gefunden für: weh

Deutsch Türkisch
weh tun {v} [Rechtschreibvariante] acı vermek
weh tun {v} [Rechtschreibvariante] ağrımak
wehe [Interjektion: ~ dir!] vay haline!
die Wehe {sub} {f} [Med.] doğum sancısı
die Wehe {sub} {f} kar kümesi
die Wehe {sub} {f} kar yağıntısı
die Wehe {sub} {f} kar yığını
wehe dir! görürsün sen!
Wehe, du ... {ugs.} sakın ha….
Wehe, du machst das wieder! Sakın bir daha yapayım deme
das Wehen {sub} {n} sancıma
die Wehen {sub} {pl} [Geburts-] doğum sancıları
die wehen {sub} {pl} [Med.] doğum sancıları
wehen {v} [Fahne] dalgalanmak
wehen {v} [Naturwissenschaft] bayrak dalgalanması
wehen {v} [Naturwissenschaft] rüzgâr esmesi
wehen {v} [Naturwissenschaft] rüzgârla birlikte yayılmak
wehen {v} [wehte, hat geweht] eserek ortadan kaldırmak
wehen {v} [wehte, hat geweht] esip götürmek
wehen {v} [wehte, hat geweht] esmek
wehen {v} [wehte, hat geweht] uçurmak
wehen {v} [Wind] esmek
wehen {v} [Wind] hafif rüzgâr
Wehen haben {v} doğum sancıları olmak
wehend {adj} dalgalanan
wehende Gewänder {sub} {pl} savrulan kostümler
die Wehenmittel {sub} {pl} doğum sancılarına karşı ilaç
der Weher {sub} {m} bent
der Weher {sub} {m} savak
die Wehgeschrei {sub} {f} çığlık
das Wehgeschrei {sub} {n} feryat
wehgetan [es hat~] acıdı
die Wehklage {sub} {f} feryat
die Wehklage {sub} {f} haykırma
die Wehklage {sub} {f} inilti
die Wehklage {sub} {f} söylenme
die Wehklage {sub} {f} sızlanma
die Wehklage {sub} {f} yakınma
die Wehklagen {sub} {pl} yakınmalar
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] feryat etmek
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] söylenmek
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] sızlanmak
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] yakınmak
wehklagen {v} [wehklagte, hat wehklagt] çığlık atmak
wehklagend {adj} yakınan
der Wehklager {sub} {m} feryat edici
wehleidig {adj} [klagend] her şeyden yakınan
wehleidig {adj} [klagend] her şeyden şikâyetçi olan
wehleidig {adj} aşırı hassas
wehleidig {adj} duygulu
0.003s