11 direkte Treffer gefunden für: reiten


27 indirekte Treffer gefunden für: reiten

Deutsch Türkisch
reiten aus dem Stegreif hazırlıksız konuşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla dolaşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla uzaklaşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atı yormak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] baştan sona atla geçmek
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] yarışa hazırlanmak
abschreiten {v} [gehen] adımlamak
abschreiten {v} [schritt ab, ist abgeschritten] adımla ölçmek
abschreiten {v} [schritt ab, ist abgeschritten] merasim kıtasını teftiş etmek
abschreiten {v} [schritt ab, ist abgeschritten] sert adımlarla çekip gitmek
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] doğru olamdığını savunmak
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] iddiayı reddetmek
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] inkâr etmek
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] itiraz etmek
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] itirazda bulunmak
abstreiten {v} [stritt ab, hat abgestritten] kabul etmemek
Abwasser aufbereiten {v} atık suyu temizlemek
alles für die Reise vorbereiten her şeyi seyahat için hazırlamak
anreiten {v} [ritt an, ist angeritten] atla engele doğru gitmek
anreiten {v} [ritt an, ist angeritten] atla yaklaşmak
anreiten {v} [ritt an, ist angeritten] hücum etmek
Arme ausbreiten kollarını açmak
auf der ganzen Welt verbreiten {v} tüm dünyaya yayılmak
auf die Jagd reiten ava atma gitmek
auf einem Pferd reiten ata binmek
auf einem Thema herumreiten bir konuya takılıp kalmak
auf etwas herumreiten {v} kendi bildiğinden şaşmamak
0.002s