1 direkte Treffer gefunden für: atla

Deutsch Türkisch
zu Pferde atla

50 indirekte Treffer gefunden für: atla

Deutsch Türkisch
abblitzen {ugs.} atlatmak
die Abfuhr {sub} {f} atlatılma
abgeblitzt [er, sie, es ist~] atlatıldı
abgespeist werden atlatılmış olmak
abgespiesen atlatılmış
abhängen {v} [loswerden] atlatmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla dolaşmak
abreiten {v} [ritt ab, ist abgeritten] atla uzaklaşmak
der Abreißkontakt {sub} {m} atlama kontağı
abspringen {v} [sprang ab, ist abgesprungen] atlamak
abspringend {adj} atlayan
der Absprungbalken {sub} {m} atlama balkonu
die Absprungbasis {sub} {f} atlama tabanı
das Absprungbrett {sub} {n} atlama tahtası
die Absprunggeschwindigkeit {sub} {f} atlama hızı
die Absprunghöhe {sub} {f} atlama yüksekliği
die Absprunglinie {sub} {f} atlama çizgisi
Absprungs- atlama-
die Absprungstelle {sub} {f} atlama yeri
der Absprungsturm {sub} {m} atlama balkonu
die Absprünge {sub} {pl} atlamalar
abwimmeln {v} [wimmelte ab, hat abgewimmelt] atlatmak
adresse, Rücksprung- {sub} {f} atlama adresi
Anliegerstaaten des Atlantiks {sub} {pl} Atlantik‚te kıyısı olan devletler
anreiten {v} [ritt an, ist angeritten] atla engele doğru gitmek
anreiten {v} [ritt an, ist angeritten] atla yaklaşmak
anreiten im Schritt {v} atla adım adım yaklaşmak
der Antarktiksturmvogel {sub} {m} Atlantik ebabili
der Atlant {sub} {m} heykel sütun
Atlanta Amerika`da bir eyalet
der Atlanten {sub} {m} atlas
die Atlanten {sub} {pl} atlaslar
das Atlantenpapier {sub} {n} atlas kâğıdı
der Atlantik {sub} {m} Atlantik
der Atlantik {sub} {m} Atlantik Denizi
der Atlantik {sub} {m} Atlantik Okyanusu
die Atlantikcharta {sub} {f} Atlantik antlaşması
die Atlantikflotte {sub} {f} Atlantik donanması
die Atlantikküste {sub} {f} Atlantik kıyısı
der Atlantikpakt {sub} {m} Atlantik Ülkeleri anlaşması
die Atlantikprovinzen {sub} {pl} Atlantik bölgeleri
der Atlantikwall {sub} {m} Atlantik balinası
die Atlantiküberquerung {sub} {f} Atlantik okyanusunu geçme
die Atlantis {sub} {f} Amerikan uzay aracının adı
atlantisch {adj} Atlantik ile ilgili
atlantisch {adj} Atlantik‚e ait
atlantische {adj} atlantik
atlantische Ozeane {sub} {pl} Atlantik Okyanusları
Atlantischer Braunhai {sub} {m} kahverengi Atlantik köpekbalığı
Atlantischer Lachs {sub} {m} Atlantik somon balığı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu