6 direkte Treffer gefunden für: Arme

Deutsch Türkisch
die Arme {sub} {f} biçare
die Arme {sub} {f} fakir
die Arme {sub} {f} gariban
die Arme {sub} {f} yoksul
die Arme {sub} {f} zavallı
die Arme {sub} {pl} fakir

50 indirekte Treffer gefunden für: Arme

Deutsch Türkisch
arme Ader {sub} {f} [Erzbau] yavan kil
Arme ausbreiten kollarını açmak
arme Bauernschaft {sub} {f} fakir ziraatçılar
Arme der Meßköpfe {sub} {pl} ölçme başlıklarının kolları
Arme der Schiebevorrichtung {sub} {pl} sürgü düzeni kolları
arme Kreatur {sub} {f} zavallı yaratık
arme Landbevölkerung {sub} {f} fakir köy halkı
arme Leute {sub} {f} fakuir insanlar
Arme Leute dürfen nicht wählerisch sein fakir insanlar seçici olmamalı
arme Mutter {sub} {f} zavallı anne
arme Nationen {sub} {pl} fakir ülkeler
arme Person {sub} {f} fakir kişi
Arme Ritter {sub} {pl} zavallı şövalyeler
Arme schränken {v} kolları göğsünde kavuşturmak
arme Seele {sub} {f} zavallı insan
arme Sünder idam mahkûmu
arme Sünder ölüme mahkûm kimse
arme Sünderin {sub} {f} [weiblich] zavallı günahkâr
arme Sünderin {sub} {f} [weiblich] ölüme mahkûm kimse
arme Teufel {sub} {pl} zavallılar
Arme verschränken {v} kolları kavuşturmak
arme weiße Bevölkerung {sub} {f} fakir beyaz halk
die Armee {sub} {f} kalabalık
die Armee {sub} {f} ordu
die Armee {sub} {f} yığın
die Armee {sub} {f} çok sayıda
Armee beitreten [der~] orduya katılmak
Armee- ordu-
die Armee-Stabsstelle {sub} {f} askeriyede yüksek rütbeli yönetim kadrosu
die Armeeangehörige {sub} {pl} askerlik mensupları
die Armeeapotheke {sub} {f} askeri eczane
der Armeebefehl {sub} {m} ordu emri
der Armeechef {sub} {m} ordu komutanı
der Armeedienst {sub} {m} askerlik
die Armeeeinheiten {sub} {pl} askerlik birimleri
die Armeeeskorte {sub} {f} orduya refakat eden askeri ekip
das Armeefahrzeug {sub} {n} askeri araç
der Armeeführer {sub} {m} komutan
der Armeeführer {sub} {m} ordu komutanı
das Armeegebäude {sub} {n} askeri bina
der Armeegeneral {sub} {m} orgeneral
die Armeegruppe {sub} {f} askeri grup
der Armeehauptquartier {sub} {m} ordu karargâhı
das Armeekorps {sub} {n} kolordu
das Armeekrankenhaus {sub} {n} askeri hastahane
der Armeeladen {sub} {m} askeri dükkân
das Armeemuseum {sub} {n} askeri müze
die Armeen {sub} {pl} askerler
die Armeen {sub} {pl} ordular
das Armeeoberkommando {sub} {n} ordu başkomutanlığı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu