4 direkte Treffer gefunden für: reaksiyon


50 indirekte Treffer gefunden für: reaksiyon

Deutsch Türkisch
der Accelerator {sub} {m} reaksiyon hızlandırıcı
die Ansprechgeschwindigkeit {sub} {f} reaksiyon hızı
ich missbillige Ihre Reaktion total reaksiyonunuzu asla onaylamıyorum
in Zugzwang sein {v} reaksiyon göstermek durumunda olmak
nicht reagieren {v} reaksiyon göstermemek
nicht reagierend reaksiyon göstermeyen
nichtreagierender Bildschirm reaksiyon vermeyen ekran
das Reagenspapier {sub} {n} reaksiyon gösterme kâğıdı
reagieren {v} [reagierte, hat reagiert] reaksiyon göstermek
reagieren {v} [reagierte, hat reagiert] reaksiyona girmek
die Reaktionen {sub} {pl} reaksiyonlar
die Reaktionsanlage {sub} {f} reaksiyon tesisi
die Reaktionsarbeit {sub} {f} reaksiyon prosedürü
der Reaktionsbehälter {sub} {m} reaksiyon kabı
der Reaktionsbeschleuniger {sub} {m} reaksiyon hızlandırıcı
die Reaktionsbildung {sub} {f} reaksiyon formasyon
die Reaktionsfähigkeit {sub} {f} reaksiyon kapasitesi
reaktionsfördernd {adj} reaksiyon geliştirici
das Reaktionsgefäß {sub} {n} reaksiyon kabı
der Reaktionsgenerator {sub} {m} reaksiyon jeneratörü
die Reaktionsgeschwindigkeit {sub} {f} reaksiyon hızı
die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante {sub} {f} reaksiyon hızı sabitesi
das Reaktionsgesetz {sub} {n} reaksiyon kanunu
die Reaktionsgießanlage {sub} {f} [Kunststoff] reaksiyonlu döküm tesisi
die Reaktionsgießmaschine {sub} {f} reaksiyonlu döküm makinesi
das Reaktionsgleichgewicht {sub} {n} reaksiyon dengesi
die Reaktionsgleichung {sub} {f} reaksiyon denklemi
der Reaktionsgrad {sub} {m} reaksiyon derecesi
das Reaktionsharz {sub} {n} reaksiyon reçinesi
die Reaktionshemmung {sub} {f} reaksiyon baskılama
die Reaktionsinduktanz {sub} {f} reaksiyon induktansı
die Reaktionsisotherme {sub} {f} reaksiyon sınırı
die Reaktionskammer {sub} {f} reaksiyon kabini
die Reaktionskammer {sub} {f} reaksiyon odası
die Reaktionskette {sub} {f} reaksiyon zinciri
die Reaktionskinetik {sub} {f} reaksiyon hareketi
der Reaktionskleber {sub} {m} reaksiyonlu yapıştırıcı
die Reaktionskonstante {sub} {f} reaksiyon sabitesi
die Reaktionskraft {sub} {f} reaksiyon kuvveti
die Reaktionsmaschine {sub} {f} reaksiyonlu makine
der Reaktionsmechanismus {sub} {m} reaksiyon mekânizması
das Reaktionsmittel {sub} {n} reaksiyon maddesi
der Reaktionsmotor {sub} {m} reaksiyonlu motor
die Reaktionsordnung {sub} {f} reaksiyon düzeni
der Reaktionspartner {sub} {m} reaksiyon ortağı
die Reaktionsphase {sub} {f} reaksiyon dönemi
das Reaktionsprodukt {sub} {n} reaksiyon ürünü
der Reaktionspropeller {sub} {m} reaksiyon pervanesi
das Reaktionsrad {sub} {n} reaksiyon çarkı
der Reaktionsraum {sub} {m} reaksiyon alanı
0.002s