14 direkte Treffer gefunden für: duygusal


50 indirekte Treffer gefunden für: duygusal

Deutsch Türkisch
die Abreaktion {sub} {f} duygusal boşalma
das Affektdelikt {sub} {n} [Psychologisch] duygusal suç
die Affekthandlung {sub} {f} [Psychologisch] duygusal davranış
die Affekthandlung {sub} {f} duygusal davranış
die Affekthandlung {sub} {f} duygusal eylem
die Affektillusion {sub} {f} duygusal yanılsama
affektive Ambivalenz {sub} {f} duygusal ikircik
affektive Ambivalenz {sub} {f} duygusal kararsızlık
affektive Geistesstörung {sub} {f} duygusal dengesizlik
affektive Resonanz {sub} {f} duygusal yankı
affektive Resonanzchwäche {sub} {f} duygusal yankılanma zayıflığı
affektive Störungen {sub} {pl} duygusal bozukluklar
affektive Valenz {sub} {f} duygusal değer
affektive Verblödung {sub} {f} duygusal bunama
affektive Verödung {sub} {f} duygusal boşluk
affektive Verödung {sub} {f} duygusal fakirleşme
affektiver Kontakt {sub} {m} duygusal kontakt
affektiver Rapport {sub} {f} duygusal rapor
affektiver Rapport {sub} {m} duygusal uyum ilişkisi
affektiver Tonusverlust {sub} {m} duygusal gerilim yitirme
affektiver Tonusverlust {sub} {m} duygusal gevşeme
affektives Filter {sub} {n} duygusal filtre
affektives Gedächtnis {sub} {n} duygusal bellek
affektives Klima {sub} {n} duygusal ortam
der Affektkrampf {sub} {m} duygusal istemdışı reaksiyon
Affektkrämpfe duygusal istemdışı reaksiyonlar
Affektkrämpfe respiratorische {sub} {pl} duygusal neden bağlı soluk kesilmesi
die Affektlabilität {sub} {f} duygusal dengesizlik
die Affektlabilität {sub} {f} duygusal istikrarsızlık
der Affektmensch {sub} {m} duygusal kişi
die Affektreaktion {sub} {f} duygusal tepki
der Affektschock {sub} {m} duygusal şok
die Affektsperre {sub} {f} duygusal blokaj
die Affektstarre {sub} {f} duygusal donukluk
die Affektstauung {sub} {f} duygusal birikim
die Affekttheorie {sub} {f} duygusal teori
der Affekttonus {sub} {m} duygusal gerilme derecesi
die Affektverflachung {sub} {f} duygusal sığlaşma
die Affektverhaltung {sub} {f} duygusal davranış
die Affektverödung {sub} {f} duygusal yalnızlaşma
affektvolle Paraphrenie {sub} {f} duygusal parafreni
der Affektzerfall {sub} {m} duygusal yıkılma
affketive Verhaltung {sub} {f} duygusal tutukluk
die Alexithymie {sub} {f} [Alexithymia] duygusal körlük
die Alexithymie {sub} {f} duygusal körlük
die Anaklise {sub} {f} duygusal olarak bir başka kişiya yaslanma
angreifen {v} [griff an, hat angegriffen] duygusal etki etmek
angreifen {v} [griff an, hat angegriffen] duygusal tesir etmek
der Appellationscharakter {sub} {m} duygusal çağrışım niteliği
auf der emotionalen Schiene duygusal şekilde
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu